Ispravka Konačne rang liste i dopuna Preliminarne rang liste podnosilaca prijava po javnim pozivima za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja

9. Juna 2021.

Grad Tuzla, je objavio Ispravku Konačne rang liste podnosilaca prijava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja “nabavka i ugradnja kotlkova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pellet”, broj: 02/04-A-3448-117-1-2020 od 09.06.23021. godine i Dopunu Preliminarne rang liste podnosilaca prijava po javnom pozivu objavljenom dana 04.02.2021. godine za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja “utopljavanje” objekata radi smanjenja toplinskih gubitaka, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije ili mjere smanjenja aerozagađenja nabavka i ugradnja toplotne pompe, broj: 02/04-A-3448-118-1-2020 od 09.06.2021. godine.”

Ispravka Konačne rang liste podnosilaca prijava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja “nabavka i ugradnja kotlkova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet”, broj: 02/04-A-3448-117-1-2020 od 09.06.2021. godine

Dopuna Preliminarne rang liste podnosilaca prijava po javnom pozivu objavljenom dana 04.02.2021. godine za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjere smanjenja aerozagađenja “utopljavanje” objekata radi smanjenja toplinskih gubitaka, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekta, kao i nabavka i ugradnja vanjske stolarije ili mjere smanjenja aerozagađenja nabavka i ugradnja toplotne pompe, broj: 02/04-A-3448-118-1-2020 od 09.06.2021. godine