Iz Budžeta Grada Tuzle dodijeljeno 60.000 KM za 21 neprofitnu organizaciju

4. Jula 2024.

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle potpisala je ugovore sa aplikantima kojima su odobrena finansijska sredstva po Javnom pozivu za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu sa pozicije „Grant za neprofitne organizacije – podrška radu udruženjima“.

Putem ovog Javnog poziva koji je objavljen 15. aprila, a zatvoren 6. maja 2024. godine, dodijeljena su sredstva za ukupno 21 neprofitnu organizaciju. Pravo na dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu imale su neprofitne organizacije čija je djelatnost usmjerena na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom te djece koja boluju od teških i trajnih oboljenja, na porodično psihosocijalno savjetovanje sa akcentom na žene i djecu, te institucionalnu brigu o djeci i mladima bez roditeljskog staranja.

Za ove namjene iz Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu izdvojeno je ukupno 60.000,00 KM.

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu.