Konačna lista krajnih korisnika sredstava po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica sa područja grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa

4. Novembra 2020.

Drugostepena Komisija za provođenje Javnog poziva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica sa područja grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa, imenovana Rješenjem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu grada Tuzla, broj: 04-11-A-11493-2/20 od 15.09.2020.godine, nakon provođenje postupaka po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica sa područja grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa, objavljen dana 14.09.2020.godine, u skladu sa odredbom člana 14. Pravilnika o načinu dodjele bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica sa područja grada Tuzle u cilju ublažavanja negaivnih posljedica epidemije koronavirusa („Sl. glasnik Grada Tuzla“, broj:10/20), objavljuje

Konačnu listu krajnih korisnika sredstava po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava na ime finansijske pomoći samostalnim djelatnostima u vlasništvu fizičkih lica sa područja grada Tuzle u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije koronavirusa.