Krizni štab Grada Tuzle održao sastanak sa upraviteljima kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzle

19. Marta 2020.

Obavještavamo vas da je Krizni štab Grada Tuzle danas održao sastanak sa upraviteljima kolektivnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata na području grada Tuzle i tom prilikom su usaglašeni način i dinamika sprovođenja preventivne dezinfekcije zajedničkih dijelova i uređaja navedenih objekata, kao mjere zaštite zdravlja građana u stanju trenutne epidemiološke situacije.

Na sastanku sa odgovornim licima Merhameta-Narodne kuhinje, usaglašen je način rada Narodne kuhinje u narednom periodu, vodeći pri tome računa o primjeni svih do sada naloženih mjera u cilju zaštite zdravlja svih korisnika usluga Narodne kuhinje.

Krizni štab Grada Tuzle

Ademir Ahmetović