Lista o odabiru korisnika i iznosu novčane podrške po Javnom pozivu za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu: „Siguran start“

23. Septembra 2022.

Na osnovu člana IX Pravilnika o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka  dodjele nepovratnih sredstava za novčanu podršku privrednim subjektima na području Grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/19 i 8/21), Komisija za ocjenu prijava pristiglih na Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu  namjenjenih za  podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu  „Siguran start“, objavljuje,

Listu o odabiru korisnika i iznosom novčane podrške po Javnom pozivu za  učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu: „Siguran start“

I
Komisija za ocjenu prijava pristiglih na Javni poziv za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu  namjenjenih za  podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu  „Siguran start“ u postupku odabira korisnika utvrdila je da su na Javni poziv ukupno pristigle 203 pijave od kojih 24 prijava nisu ispunjavale uslove propisane Pravilnika o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele nepovratnih sredstava za novčanu podršku privrednim subjektima na području Grada Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj 2/19 i 8/21), kao i uslovima Javnog poziva za učešće u programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu: „Siguran start“, tako da je ukupno po obje linije podrške, 179 korisnika ostvarilo podršku.

Listu možete preuzeti na sljedećem linku:

Lista o odabiru korisnika i iznosom novčane podrške po Javnom pozivu za učešće u Programu raspodjele sredstava iz Budžeta Grada Tuzla za 2022. godinu, namjenjenih za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima po Projektu: „Siguran start“