NASTAVAK KONTINUIRANOG ULAGANJA GRADA TUZLE U ZDRAVSTVENU ZAŠTITU GRAĐANA

27. Aprila 2020.

Gradonačelnik Tuzle i komandant Gradskog štaba civilne zaštite Jasmin Imamović, danas je uručio Hitnoj službi Doma zdravlja u Tuzli, sanitetsko vozilo sa kompletnom opremom, medicinsku opremu za još jedno vozilo hitne pomoći i vozilo za prevoz medicinskog osoblja i pacijenata, sve u vrijednosti od oko 230.000 KM.

Grad Tuzla u kontinuitetu vrši opremanje Doma zdravlja odnosno Službe Hitne pomoći, kao Službe zaštite i spašavanja u okviru Gradskog štaba civilne zaštite. Prije manje od četiri godine izvršena je potpuna rekonstrukcija i proširanje i opremanje prostora Hitne pomoći, po najsavremenijim medicinskim standardima, u vrijednosti od 500.000 KM. Danas uručena oprema nastavak je Budžetom za prošlu godinu planiranog i kontinuiranog ulaganja u ovu zdravstvenu ustanovu, a ovih dana, nakon dobijanja Upotrebne dozvole, bit će pušten u upotrebu lift koji će biti od velike koristi mnogim pacijentima.