Nastavak saradnje Grada Tuzle i Caritasa Švicarske na projektima energijske efikasnosti

29. Jula 2022.

Gradonačelnik Grada Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, sastao se u četvrtak, 28.7.2022. godine, sa predstavnicima Caritasa Švicarske, Mirelom Suman i Fuadom Imamovićem. Sastanku je prisustvovala i direktorica Centra za ekologiju i energiju, Džemila Agić.

Od svog osnivanja 1901. godine, Caritas Švicarske djeluje diljem svijeta kako bi pomogao ljudima u potrebi. S približnim godišnjim budžetom od 120 milijuna CHF, Caritas Švicarske jedna je od najpoznatijih i najvažnijih humanitarnih organizacija u Švicarskoj. U Bosni i Hercegovini djeluje od 1993. godine: nakon humanitarne pomoći i pomoći za obnovu u periodu  od 1992. do 1995., danas je fokus djelovanja usmjeren ka održivom stvaranju prihoda, obrazovanju i ublažavanju posljedica klimatskih promjena. Ciljane skupine su one koje su najviše pogođene siromaštvom i posebno ugrožene skupine, koje osobito uključuju ljude u udaljenim ruralnim područjima, žene, mlade, kao i marginalizirane manjine poput Roma.

Povod sastanka je upoznavanje sa projektima, dosadašnjim i budućim aktivnostima Caritasa Švicarske na području Tuzle i Tuzlanskog kantona. Razgovaralo se o problemu siromaštva, koje najviše pogađa udaljena ruralna područjima, žene, mlade, i marginalizirane manjine,  te o načinima rješavanja tog problema, te o projektu zaštite i podrške ranjivim grupama migranata koji ostaju u Bosni i Hercegovini, a koji Caritas Švicarske realizuje na području Tuzlanskog kantona.

Predstavnici Caritasa su izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa Gradom Tuzlom, naglasivši da u Gradskoj upravi Tuzle uvijek imaju dobre partnere i da realizuju dobre projekte.

Nakon što je uspješno realizovan projekat “Inovacije u energijskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“,  koji su u prethodnom periodu realizovali Caritas Švicarske, Grad Tuzla i Centar za ekologiju i energiju Tuzla, dogovoren je nastavak saradnje na projektima ublažavanja posljedica klimatskih promjena, sa naglaskom na projekte energijske efikasnosti i smanjenja energijskog siromaštva.

Grad Tuzla