Nastavak saradnje Grada Tuzle i Udruženja Amica Educa

13. Januara 2023.

Na poziv predstavnica Udruženja Amica Educa, vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, sa saradnicima posjetio je u petak, 13.1.2023. Udruženje Amica Educa. Predstavnice Udruženja upoznale su Lugavića sa aktivnostima i rezultatima rada, prije svega u oblasti psihosocijalne zaštite djece, mladih i odraslih, kao i na socioekonomskom osnaživanju marginaliziranih socijalnih grupa.

Vršilac dužnosti gradonačelnika upoznao je predstavnice Amica Educe sa projektima koje realizuje Grad Tuzla, a koji se tiču ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba, te aktivne politike zapošljavanja. Posebno je istakao podatak da su u 2022. godini iz budžeta Grada Tuzle, u okviru programa „Siguran start“, obezbjeđena sredstva za podršku novoosnovanim firmama u iznosu od 220,000 KM, te da 30%  korisnika sredstava dolazi iz reda mladih, dok je među 179 firmi koje su podržane, 74 vlasnica žena. Također, i kod korisnika sredstava Aktivnih mjera zapošljavanja, 40% je korisnica, tj. žena, na šta su predstavnice Amica Educe izrazile zadovoljstvo.

Na sastanku je dogovorena zajednička saradnja na ovom polju. Grad Tuzla kontinuirano sufinansira i projekat Amica Educe Porodično/psihološko savjetovalište koji je usmjeren na osnaživanje korisnika/ca s ciljem razvijanja unutarnjih snaga svakog pojedinca neophodnih za prevladavanje kriznih životnih situacija. Porodično/psihološko savjetovalište nudi i brojne aktivnosti koje imaju za cilj da preveniraju nepoželjna stanja pojedinaca, te poboljšaju psihičko i fizičko zdravlje, reduciraju i eliminiraju stres, poboljšaju kvalitetu slobodnog vremena i kvalitetu življenja općenito. Amica Educa je osnovana 1996. godine od strane grupe stručnjakinja u oblasti psihosocijalnog rada kao strana nevladina organizacija “Amica Schweiz”, a 1999.godine je registrovana kao lokalna organizacija sa sjedištem u Tuzli.