Obavještenje o izmjeni režima saobraćaja kod SKPC “Mejdan”

23. Jula 2021.

Obavještavamo građane da će, zbog građevinskih radova na sanaciji kolektora oborinske kanalizacije u ulici Bosne srebrene, doći do izmjene režima saobraćaja Južnom gradskom saobraćajnicom u dijelu ulice Bosne srebrene, na semaforiziranoj raskrsnici sa ulicom Univerzitetska (kod SKPC Mejdan) iz pravca zapada, počev od subote, 24.07.2021. godine, pa do 26.07.2021. godine
Tokom izvođenja radova saobraćaj će biti otežan i regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Mole se građani da do okončanja radova koriste alternativne putne pravce, te poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Grad Tuzla
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica