Obavještenje o mogućnosti predaje zahtjeva za ostvarivanje prava na novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz sredstava Grada Tuzle u 2022. godini

30. Maja 2022.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači iz Tuzle, koji su zasnovali poljoprivrednu proizvodnju u 2022. godini, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje novčane podrške, koja se odobrava iz budžetskih sredstava Grada Tuzle.

Zahtjev za novčanu podršku Grada Tuzle mogu predati fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području grada Tuzle, te privredna društva i obrti registrovani za poljoprivrednu djelatnost, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata na području grada Tuzle, koji su uredno prijavili planirani obim proizvodnje u 2022. godini.

Izuzetno, zahtjeve za ostvarivanje novčane podrške po osnovu nabavljenih muznih krava, mogu predati i podnositelji koji nisu upisani u RPG (start-up proizvođači u poljoprivredi), ali su dužni istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za novčanu podršku za nabavljeno muzno grlo, podnijeti i zahtjev za registraciju poljoprivrednog gazdinstva i prijavu planiranog obima proizvodnje za 2022. godinu.

Sredstva za isplatu novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu osigurana su u Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu.

Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle  podnose se na propisanim obrascima, a mogu se predati direktno putem Pisarnice Grada Tuzle (Šalter sala), svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 13:00 sati.

Zahtjevi za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle  mogu  se  podnositi sa početkom od 30.05.2022. godine, a krajnji rok za predaju zahtjeva je   30.06.2022. godine.

Obrasci zahtjeva na kojima je navedena dokumentacija koja se obavezno prilaže, te obrasci pratećih izjava, mogu se preuzeti na info pultu u Pisarnici Grada Tuzle ili na web stranici Grada Tuzle u sekciji:  Javni pozivi i oglasi.

Sve potrebne informacije u vezi podnošenja zahtjeva za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Grada Tuzle, informacije o vrstama proizvodnje koja će se održati u 2022.godini, iznosu novčanih podrški za svaku od podržavanih vrsta poljoprivredne proizvodnje, mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem  kontakt telefona broj: 035/307 386  ili    035/307 380

GRAD TUZLA

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu