Obavještenje o obavezi obrtnika da usklade svoje poslovanje sa važećim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH

22. Septembra 2022.

Obavještavaju se obrtnici i osobe koje obavljaju obrtničku/srodnu djelatnost na području Grada Tuzla na osnovu odredaba Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 35/09) (stari zakon), da su dužni uskladiti svoje poslovanje sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 75/21) (novi zakon) koji je stupio na snagu 30.9.2021. godine.

Članom 82. stavak 1. novog Zakona propisano je: „Obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

S tim u vezi, obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, a koji još nisu podnijeli zahtjev za usklađivanje poslovanja, obavezni su Službi za poduzetništvo, ekonomski razvoj i poljoprivredu  Grada Tuzla podnijeti isti, a najkasnije do 29.09.2022. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu ili putem  telefona: 035 307-388 i 035 307- 383.

Zahtjev za usklađivanje i Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i drugih uslova za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti može se preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima ( šalter sala) Grada Tuzla.

Uplata takse u iznosu od 10,00 KM vrši se na ŽR: 1321000185060197; VP 722 131  Budžetska organizacija: 0401001