Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja Grada Tuzle

30. Marta 2020.

Zbog iskazanog interesa potencijalnih aplikanata kojima su otežani  uslovi za pribavljanje dokumentacije usljed epidemiološke situacije uzrokovane širenjem koronavirusa (COVID 19), Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, obavještava sve zainteresirane da je produžen rok za prijavu na Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle, koji su ostvarili uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini, objavljen 10.03.2020. godine.
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv se produžava do 25.04.2020. godine. Prijave podnesene nakon 25.4.2020. godine NEĆE BITI uzete u razmatranje.
Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti svaki radni dan u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu GradaTuzle ili putem telefona: 035 307-414, 307-317 i 307-327, te slanjem pitanja na e-mail adresu: mladi@tuzla.ba