Obavještenje o uvidu u Geodetski elaborat snimanja i određivanja granice vodnog dobra uz vodotok II kategorije rijeke Jale u Gradu Tuzla

21. Juna 2022.

Na osnovu člana 5a. stav 2. Pravilnika o načinu određivanja granice vodnog dobra i o postupku utvrđivanja pripadnosti zemljišne čestice javnom vodnom dobru („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 26/09 i 65/20), i zahtjeva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona broj 04/1-11-21-33635/20 od 23.05.2022. godine, Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada Tuzla, daje slijedeće

OBAVJEŠTENJE
o uvidu u Geodetski elaborat snimanja i određivanja granice vodnog dobra uz vodotok II kategorije rijeke Jale u Gradu Tuzla

– za parcele po novom premjeru označene kao k.č. broj 445/2, 445/3, 445/6, 512/2, 565/2, 565/7, 565/8 i k.č. broj 565/9, sve KO Plane i k.č. broj 261/1, 261/3, 510/3, 249/2, 249/3 i k.č. broj 249/4, sve KO Husino

Ovim putem obavještavamo zainteresovanu javnost da mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat snimanja i određivanja granice vodnog dobra uz vodotok II kategorije rijeke Jale u Gradu Tuzla, urađen od strane pravnog lica „METRIX-INŽENJERING“ d.o.o. Tuzla, novembraa 2021. godine.

Javni uvid ostaje otvoren 30 dana od dana objave obavještenja.

 

Grad Tuzla
Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove