Obavještenje – sanacija pješačkog mosta kod slastičarne “Šaćir”

14. Marta 2023.

Obavještavamo građane da Služba za komunalna poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla nastavlja sa izvođenjem radova na sanaciji  šest pješačkih mostova preko rijeke Jale u Tuzli. Sanacija se vrši sukcesivno, a za iduću lokaciju je predviđen pješački most kod slastičarne “Šaćir”. Početak radova je u utorak 14.03.2023. godine. Za vrijeme izvođenja radova prelaz preko mosta će biti u potpunosti zabranjen.

Mole se građani da do okončanja radova koriste druge prelaze preko rijeke Jale i ne ometaju izvođenje radova.

O terminima izvođenja radova sanacije ostalih pješačkih mostova građani će biti blagovremeno informisani.