Obavještenje Službe civilne zaštite Grada Tuzle o aktivnostima BHMAC Regionalnog ureda Tuzla

30. Novembra 2021.

BHMAC Regionalni ured Tuzla vodi aktivnosti na pripremama za operacije deminiranja i tehničkog izviđanja na Minsko sumnjivom području (MSP) Kovačica, koje obuhvata područje naselja: Kovačica, Cviljevina, Konjkovići i Gornja Tuzla. To podrazumijeva i prikupljanje informacija od građana koji žive na pomenutim područjima, u vezi sa saznanjima ili sumnji na miniranost i postojanje mina. Cilj ovih aktivnosti je dobijanje što tačnije „slike“ zagađenosti pomenutog područja minama i minsko eksplozivnim sredstvima.

U vezi s tim, dana 23.11.2021. godine održan je sastanak predstavnika BHMAC Regionalni ured Tuzla, Službe civilne zaštite Grada Tuzle i građana mjesnih zajednica kojima pripadaju navedena područja (Kovačica, Cviljevina, Konjkovići i Gornja Tuzla), na kojem su predstavnici Službe civilne zaštite i mjesnih zajednica dobili detaljnije informacije o planiranim aktivnostima i načinu prikupljanja informacija.

U cilju što efikasnijih i sveobuhvatnijih priprema za operacije deminiranja i tehničkog izviđanja na navedenom području, mole se svi građani da sva saznanja ili sumnje na miniranost i postojanja mina prijave izviđačkom timu na terenu ili na kontakt telefone:

-Služba civilne zaštite Grada Tuzle – 121  ili  035-364-255

-BHMAC Regionalni ured Tuzla – 035-294-249, 035-294-250

ili e-mail:  ru_tuzla@bhmac.org; sluzba.cz@tuzla.ba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad Tuzla, Služba civilne zaštite