OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE

21. Marta 2020.

OBAVJEŠTENJE ZA GRAĐANE

Obavještavamo građane da će se od ponedeljka, 23.03.2020. godine, do daljnjeg, u skladu sa datim preporukama, a u cilju sprečavanja pojave zarazne bolesti (koronavirusa COVID 19),  rad sa strankama u Centru za pružanje usluga građanima Grada Tuzle, vršiti u periodu od 8,30 -13,00 sati.

Sve dodatne informacije, korisnici naših usluga, mogu dobiti  putem  telefona 035/307-409, 035/307-410 ili putem e-mail  maticniured@tuzla.ba

Nemojte ugrožavati sebe i druge. Ostanite kod kuće, dođite samo u zaista hitnim i neizbježnim situacijama. U slučaju hitnosti i u situacijama kada je to moguće, nastojaćemo vaše zahtjeve rješavati putem telefona ili emaila.

GRAD TUZLA

Služba za opću upravu i zajedničke poslove