Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija u okviru sredstava Tekućeg granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

27. Marta 2020.

Na osnovu člana 5. Odluke o načinu raspoređivanja finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzla neprofitnim organizacijama po LOD metodologiji („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 01/19), Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzla, dana 27.03.2020. godine, objavljuje:

JAVNI POZIV za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija u okviru sredstava Tekućeg granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

 I – Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za projekat neprofitnih organizacija, sa pozicije: Tekući grant za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje-ekonomski kod 614311/50.

Sredstvima ovog Javnog poziva podržat će se projekat neprofitnih organizacija, koji će se realizovati u oblasti poljoprivrede, koja je definisana kao jedna od prioritetnih oblasti prema važećim strateškim dokumentima grada Tuzle. Dodjela finansijskih sredstava se vrši prema usvojenoj LOD metodologiji.

Kompletan tekst Javnog poziva, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija u okviru sredstava Tekućeg granta za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje
Prilog-1 – Projektni-prijedlog
Prilog-2 – Pregled-budžeta
Prilog-3 – Logicki-okvir-rada
Prilog-4 – Plan-aktivnosti-i-promocije
Prilog-5 – Administrativni-podaci-o-aplikantu
Prilog-6 – Finansijska-identifikaciona-forma
Prilog-7 – Izjava-o-podobnosti
Prilog-8 – Lista-za-provjeru
Smjernice za aplikante uz javni poziv za tekući grant poljoprivrede-mart 2020