Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“

2. Augusta 2022.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu raspodjele finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 5/20) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije, broj: 17-335/22 od 29.7.2022. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 2.8.2022. godine, objavljuje:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2022. godinu medijskim subjektima sa područja grada Tuzle koji obavljaju medijsku djelatnost odnosno proizvode i distribuiraju program putem različitih tehnoloških platformi – štampe, radija, televizije i interneta. U Budžetu Grada Tuzle za 2022. godinu, na poziciji „Grantovi za medije“ obezbjeđena su finansijska sredstva u iznosu od 60.000,00 KM namjenjena za podršku medijskim subjektima s područja grada Tuzle.

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajući prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu
Grad Tuzla