Objavljena rang lista korisnika sa iznosima dodijeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

7. Juna 2021.

Na osnovu člana 13. Stav 5. Odluke o subvencioniranju kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj 7/19), Gradonačelnik Grada Tuzla na prijedlog Drugostepene komisije za raspodjelu sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih, donosi
O D L U K U o utvrđivanju konačne rang liste korisnika sa iznosima dodjeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

Rang listu možete preuzeti na sljedećem linku:

Rang lista korisnika sa iznosima dodijeljenih sredstava za subvencioniranje kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih