Održana 52. sjednica Kolegija gradonačelnika Grada Tuzle

17. Maja 2019.

U prostorijama Gradske uprave Grada Tuzla, danas 17.5.2019. godine, održana je 52. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, na kojoj je po ranije utvrđenom Dnevnom redu, razmatrano sedamnaest tačaka Dnevnog reda. Između ostalog, razmatrani su izvještaji o radu i poslovanju za 2018. godinu javnih ustanova i javnih i drugih preduzeća čiji je suosnivač ili osnivač Grad Tuzla:  JU „Dom penzionera”, JU „Gradski stadion Tušanj“, JZU „Gradske apoteke“ Tuzla, JKP „Komemorativni centar“ d.o.o. Tuzla, JP razvojno poduzetnički centar Tuzla-Inkubator Lipnica , JP „Gradska veterinarska stanica“ doo Tuzla i JP SKPC „Mejdan“ d.o.o. Tuzla za 2018. godinu. Nakon razmatranja pomenutih izvještaja o radu i poslovanju, konstatovanon je da su izvještaji sačinjeni u skladu sa Metodologijom za izradu izvještaja o radu i poslovanju, te će se proslijediti Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.
Na sjednici Kolegija je razmatran i tekst Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinasiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2019. godinu za sufinansiranje slijedećih mjera: nabavka i ugradnja topotnih pumpi A energetske klase, sa pratećom opremom i radovima, te “utopljavanje objekata radi smanjenja toplinskih gubitaka, odnosno nabavka i ugradnja materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata, kao i nabavka i ugradnja prozora. Javni poziv će biti objavljen do kraja naredne sedmice. Razmatrane su i Informacija o realizaciji projekata iz oblasti razvoja i poduzetništva, Informaciji o realizaciji projekata iz oblasti poljoprivrede, te Informacija o aktivnostima iz oblasti kulture, sporta, pitanja mladih, pitanja nacionalnih manjina i ostalo. Pored navedenih materijala, članovi Kolegija gradonačelnika su, u funkciji pripreme materijala za sjednicu Gradskog vijeća, razmatrali prijedlog regulacionog plana nerealiziranog dijela Prostorne cjeline Pecara 2 u Tuzli, Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana Centralnog gradskog groblja “Drežnik”, Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Tuzle, imovinsko-pravni i drugi materijali iz djelokruga rada Gradske uprave Tuzle.

Gradonačelnik Imamović je istakao da je zadovoljan radom i poslovanjem javnih ustanova i javnih i drugih preduzeća čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla. ”Iduće sedmice se raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinasiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2019. godini, gdje će se davati poticaji za dizače toplote i za utopljavanje zgrada. Naš prvenstveni cilj je da čistimo zrak iznad Tuzle, tim ciljem pomažemo unapređenje kvaliteta života građana”,  u obraćanju medijima poručio je gradonačelnik Imamović, te pozvao sve građane da se upoznaju sa uslovima Javnog poziva, da se raspitaju o dizačima toplote, da saznaju što više o tome i da pravovremeno konkurišu za sredstva.