Održana obuka za članove Savjetodavnog odbora građana u Tuzli

30. Juna 2023.

U petak, 30.6.2023. godine u Tuzli je, u okviru USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA),  održana obuka za članove novouspostavljenih Savjetodavnih odbora građana Grada Tuzle i Opštine Lopare. Savjetodavni odbor ima za cilj biti partner lokalnoj upravi u procesima koji će unaprijediti javno planiranje, kvalitet pružanja usluga, upravljanje javnim finansijama kroz veći i kontinuirani anagžman svih građana u odlučivanju, javnim konsultacijama, anketama, raspravama i drugim javnim skupovima.

Gradska uprava Tuzle je 12.6.2023. objavila Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Grada Tuzle. Na osnovu utvrđenih kriterija odabrano je sedam predstavnika različitih lokalnih organizacija civilnog društva, javnih institucija, poslovni subjekti, kao i građani svih starosnih skupina koji imaju prebivalište na području grada Tuzle. Slične aktivnosti provedene su i u Opštini Lopare i drugim odabranim jedinicama lokalne samouprave koje učestvuju u USAID LGAA projektu.

Prisutne su pozdravili direktor USAID Projekta pomoći lokalnoj upravi Levan Samadashvili i  gradonačelnik Grada Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić. Gradonačelnik Lugavić je istakao značaj konstituisanja Savjetodavnog odbora za rad lokalne uprave: „Ovakav partnerski odnos nama u lokalnoj upravi puno znači jer nam je važno da od predstavnika građana dobijemo kvalitetne ideje, inicijative i povratne informacije. Isto tako nam je važno da putem članova odbora direktnije upoznamo građane sa našim aktivnostima, kako bi se kvalitetnije uključili u donošenje odluka i kako bi informacije o našim aktivnostima prenijeli drugim organizacijama, privrednim subjektima i građanima. Grad Tuzla je, prema analizama nezavisnih organizacija, i do sada bio jedna od najtransparentnijih lokalnih samouprava, međutim, znamo da može biti još bolje i želimo da to radimo zajedno sa našim građanima, nevladinim organizacijama i privatnim sektorom. Stoga se radujemo budućoj saradnji sa svim članovima i članicama Savjetodavnog odbora Grada Tuzle“, izjavio je gradonačelnik Lugavić.

Almasa Bečić, članica Savjetodavnog odbora Grada Tuzle, istakla je da je njoj i članicama i članovima organizacije iz koje dolazi drago da je Grad prepoznao značaj građana u cjelokupnom procesu te da se nadam da će imati priliku da što više korisnih stvari predlažu i o njima odlučuju.

Adnan Mujkić je naglasio da je sretan zbog ovakve inicijative, “ideja koja meni daje nadu i vjetar u leđa da novim generacijama pokažemo da Grad generalno uvažava mišljenje mladih ljudi. Tu sam da predstavljam ideje i zamisli mladih ljudi i da sa svim svojim kapacitetima pomognem da ova inicijativa zaživi”. Mujkić je  dodao i da je zahvalan za priliku i da smatra da je ovo način da se građanima pokaže da ne treba samo kritikovati nego da se može i raditi i to praktično.

Članica Savjetodavnog odbora građana Opštine Lopare, Ljiljana Kostadinović je istakla da se prijavila za rad u odboru jer je vidjela priliku da putem djelovanja u Savjetodavnom odboru doprinese svojoj zajednici, pogotovo u oblasti unapređenja kvaliteta života za mlade.

Grad Tuzla je jedna od odabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave u okviru USAID LGAA projekta. USAID LGAA projkate radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne uprave kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga, podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima što će zauzvrat jačati javno povjerenje i motivirati građane da svoju budućnost grade u BiH. Jedna od aktivnosti u okviru USAID LGAA projekta je i podrška lokalnim upravama da ostvare dobru saradnju s civilniom društvom i privatnim sektorom putem Savjetodavnog odbora građana. Takvim pristupom se podržava opće uključivanje društva, poboljšava saradnja, povećava transparentnost i otvoreno upravljanje.

Grad Tuzla, 30.6.2023.