Evropskim novcem do IT platforme za brži odgovor na katastrofu-Održana završna konferencija EU projekta COMMAND d

19. Oktobra 2022.

Zagreb, 14. oktobra 2022. – U Velikoj Gorici održana je završna konferencije EU projekta COMMAND d čiji je nositelj Zagrebačka županija sa partnerima gradovima Tuzlom, Podgoricom, Skopjem i Tiranom.

COMMAND d je projekt pružanja podrške komandno-operativnom centru u pripravnosti za katastrofe kojem je cilj povećati spremnost i omogućiti povezivanje svih sudionika putem IT platforme.

Ukupna vrijednost projekta je 457.821,97 eura. Sa 85% iznosa sufinansirala ga je Evropska unija (Glavna uprava za evropsku civilnu zaštitu i evropske operacije humanitarne pomoći), dok je preostalih 15% osigurala Zagrebačka županija.

Na konferenciji su predstavljene funkcionalnosti inovativne IT platforme. „Riječ je o velikoj bazi podataka koja je podržana kartografskim prikazom tako da u svakom trenutku možete znati gdje se šta nalazi“, tako da se putem platforme može komunicirati uživo sa operativnim snagama te raditi simulacije.

Grad Tuzla je kao jedan od partnera u sklopu projekta dobio platformu prilagođenu svom području, i istu će dalje nastaviti koristiti unosom podataka i implementacijom novih modula i programskih rješenja.

U sklopu konferencije održana je i panel rasprava na temu „Ulaganje u informatičke sisteme civilne zaštite i krizno upravljanje“.