Počeli radovi na asfaltiranju dijela ulice Pavla Goranina u naselju Kužići

16. Januara 2023.

U skladu sa vremenskim prilikama danas su počeli radovi na asfaltiranju dijela ulice Pavla Goranina u naselju Kužići, u mjesnoj zajednici Kreka. Uvažavajući otežane uslove odvijanja, kako kolskog tako i pješačkog saobraćaja u ovom naselju, zbog izvođenja predmetnih radova, kao i nepostojanje alternativnih puteva u cilju prilaza stambenim objektima, građane  molimo za strpljenje imajući u vidu skori završetak radova.

U okviru predmetnih radova izvedena je zamjena dotrajalih vodovodnih instalacija, izvršena je sanacija sistema oborinske kanalizacije, izvršeno je uređenje dijela trotoara u skladu sa prostornim mogućnostima na terenu, a na kraju je predviđena i sanacija asfalt betonskog kolovoznog zastora na tretiranoj dionici ulice Pavla Goranina. Vrijednost ugovorenih radova je oko 195.000 KM, sa uključenim PDV-om.