Predstavljena druga faza programa ROMACTED u Tuzli

21. Juna 2021.

U ponedjeljak, 21. 06. 2021. godine, u zgradi Gradske uprave Tuzla održana je press konferencija povodom sastanka gradonačelnika Grada Tuzle, Jasmina Imamovića sa  predstavnicom Vijeća Evrope,  i predstavnicima Udruženja Roma “Euro Rom” Tuzla, na kojem je predstavljena druga faza ROMACTED programa i dogovorena saradnja za naredni period. Cilj održavanja press konferencije je prezentacija početka implementacije faze II ROMACTED programa, koji je finansijski podržan od Evropske unije i Vijeća Evrope. Cilj promocije početka programa je da se istakne predanost Vijeća Evrope i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovine inkluziji i osnaživanju Roma. ROMACTED program značajno doprinosi naporima koje država i lokalne vlasti ulažu u inkluziju Roma i njihovo osnaživanje na lokalnom nivou.

Nakon sastanka sa predstavnicom Vijeća Evrope u BiH, Majom Grujić i predstavnikom Udruženja „Euro Rom“, Nedžadom Jusićem, gradonačelnik Jasmin Imamović izjavio je da je zadovoljan današnjim sastankom, ali da je još puno toga potrebno uraditi. Gradonačelnik Imamović je, također, izjavio: „Imamo Akcioni plan za Rome, riješili smo problem markica zdravstvenog osiguranja, dosta smo pomogli u oblasti stanovanja i infrastrukturi, a cilj nam je da ne bude većeg romskog naselja sa neriješenim komunalnim problemom. Imamo odličnu saradnju i zadovoljni smo radom gradskog vijećnika, Nedžada Jusića,  i drago nam je da je Vijeće Evrope zapazilo da smo u sedam država mi prvi grad koji je u budžet uvrstio sredstva potrebna za rješavanje problema romske populacije i to konkretno predlaganjem i donošenjem budžeta. Zadovoljan sam podatkom da od 87 učenika Roma koji idu u srednje škole 54 je iz Tuzle, a od 10 studenata da je 7 iz Tuzle. To znači da se trud svih nas isplatio. Mi ćemo nastaviti tako u svim prioritetima, a naročito ćemo forsirati obrazovanje.“

Maja Grujić, predstavnica Vijeća Evrope zadužena za implementaciju ROMACTED projekta u BiH izjavila je sljedeće: „Zbog uspješnosti projekta danas smo ovdje da govorimo sa gradonačelnikom  o naredne četiri godine. Želim podvući da je Tuzla pionir kada se priča o inkluziji Roma i da je Tuzla prvi grad koja je imala liniju u Budžetu Grada eksplicitno namijenjenu rješavanju pitanja Roma i inkluziji Roma. U prvoj fazi mi smo identifilkovali potrebe Roma, ali u protekle tri godine naš je fokus bio obrazovanje. Danas smo sa gradonačelnikom Imamovićem dogovorili potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa Vijećem Evrope za naredne ćetiri godine implementacije projekta.“

Nedžad Jusić rekao je da kao pripadnik romske nacionalne manjine vidi određeni napredak kada je u pitanju integracija Roma u društvenu zajednicu, te izjavio: „Zahvaljujem se Gradskoj upravi Grada Tuzle kao i međunarodnim organizacijama koji su prepoznali teškoće Roma, tako da kroz određene programe te probleme riješavamo. Grad Tuzla je lider u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava, posebno prava nacionalnih manjina, jer najveći broj romske djece se obrazuju u gradu Tuzli, i naredni korak i prioritet je da što veći broj Roma dobije zaposlenje.  Velika mi je čast što sam odabran od Vijeća Evrope da budem kontakt osoba za 12 gradova/općina gdje se implementira program Vijeća Evrope i dati ću sve od sebe da se program realizuje efikasno. U sklopu pomenutog programa će se formirati radne grupe institucija u gradu Tuzli i pripadnika romske manjine, gdje će se zajednički implementirati određene politike i aktivnosti za naredni period. Siguran sam da ćemo i dalje imati dobru saradnju sa predstavnicima institucija i vlasti u gradu Tuzli.“

Grad Tuzla