Preporuka Kriznog štaba Grada Tuzle, korisnicima zdravstvenih usluga Doma zdravlja Tuzla, pacijentima sa hroničnim tegobama

9. Marta 2020.

Postupajući po naredbi Kriznog štaba ministarstva zdravstva FBiH, a zbog situacije oko korona virusa, Krizni štab Grada Tuzle, prenosi preporuku korisnicima zdravstvenih usluga Doma zdravlja Tuzla, pacijentima sa hroničnim tegobama.

Preporuke su:

– Do daljnjeg se odlažu sve redovne kontrole za hronične terapije te odlasci u ordinacije ljekara porodične medicine, osim u hitnim slučajevima.

– Ljekare kontaktirati telefonom ukoliko je neophodno dobiti recept za terapiju, a koji će preuzeti mlađi članovi porodice sa odgovarajućom dokumentacijom

– Do daljnjeg se odlažu svi redovno naručeni pregledi u odjelima specijalističko/konsultativne zdravstvene zaštite Doma zdravlja, osim prvog pregleda.

– Kontaktirati svog ljekara porodične medicine o daljnjem toku ove usluge.

 

Krizni štab Grada Tuzle