Projekat COMMANDd: Jačanje zapovjednog i operativnog mehanizma službi zaštite i spašavanja za brzo djelovanje u kriznim situacijama u Tuzli

5. Jula 2022.

Dosadašnja iskustva u kriznim situacijama koje su zadesile Tuzlu ukazuju na potrebu unapređenja operativnih mehanizama prilikom zaštite i spašavanja. Brzo reagovanje na terenu je važan aspekt organizovanja struktura zaštite i spašavanja. Upravo se kroz projekat „Zapovjedni i operativni mehanizam multisektorske analize ključnih podataka o katastrofama – COMMANDd“, nastoji poboljšati mehanizmi operativnih struktura za brzo i efikasno djelovanje u kriznim situacijama, prateći propise i regulativu EU. Projekat je podržan kroz finansijsku strukturu Evropske unije – Mehanizam Unije za civilnu zaštitu.

U okviru ovog projekta, realizovana je uspostava centralnog sistema IT platforme, uz doradu u Tuzli u cilju integracije svih važnih podataka za zaštitu i spašavanje, kada su u pitanju prirodne i druge nesreće u Tuzli. IT platforma ima mogućnost prikupljanja, analize i razmjene svih podataka bitnih za uspješnu pripravnost na katastrofe i vanredne situacije, iz različitih izvora, kao što su hidrometeorološki podaci, zavodi za javno zdravstvo, javne zdravstvene ustanove, vatrogasci, kako bi se efikasnije i jednostavnije prikupljali i pratili podaci te prenosile informacije u cilju donošenja kvalitetnih odluka o postupanju i operativnom djelovanju operativnih snaga sistema. Važno je napomenuti, da IT platforma za prikupljanje i razmjenu podataka funkcioniše na bazi geografskog informacionog sistema (GIS), putem kojeg su uneseni slojevi sa podacima o bitnim prostornim, infrastrukturnim sadržajima, podacima o javnim institucijama, materijalno-tehničkim sredstvima, što omogućuje kvalitetniju obradu podataka i njihovo korištenje u kriznim situacijama.

Nakon uspostave platforme, u junu je u Tuzli odražana obuka sa ciljem izgradnje kapaciteta predstavnika javnih institucija i predstavnika Crvenog križa grada Tuzla o korištenju IT platforme radi efikasnijeg funkcionisanja operativnog mehanizma zaštite i spašavanja.

U toku 2 godine realizacije ovog projekta, osim uspostave IT platforme, Grad Tuzla je radio i na opremanju i operativnom jačanju, sa ciljem unapređenja upravljačkih mehanizama u kriznim situacijama. Projekat se realizuje u saradnji sa Zagrebačkom županijom kao Projektnim koordinatorom i projektnim partnerima odnosno gradovima Tirana, Skopje, Podgorica. Projekat se finansira iz fonda Evropske Unije namijenjenog podršci zaštite stanovnika od katastrofa – Directorate General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations. Evropska Unija je podržala realizaciju projektih aktivnosti u gradu Tuzli, uz finansijsku podršku u iznosu od 91.150,00 KM, uz finansijsko učešće Grada Tuzle u iznosu od 17.500,00 KM.