Saopštenje Kriznog štaba Grada Tuzle

4. Marta 2020.

28. februara 2020. godine, predstavnici Kriznog štaba Grada Tuzle, prisustvovali su zajedničkom sastanku kriznih štabova gradova/općina sa područja Tuzlanskog kantona.

Na sastanku su razmijenjene informacije o dosadašnjim poduzetim aktivnostima od strane Kantonalnog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, kao i kriznih štabova gradova/općina. Na osnovu tehničkog izvještaja od strane Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, a u cilju poduzimanja pravovremenih i adekvatnih mjera i postupaka za sprečavanje pojave i širenja infekcije virusom, date su i preporuke za javno – zdravstveno upravljanje osobama u svim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona.

Dogovoren je i način koordinacije za postupanje nadležnih institucija u Tuzlanskom kantonu u cilju poduzimanja mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti u svjetlu globalne krize vezane za pojavu novog korona virusa, a u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO).

Sveukupni cilj je adekvatna pripravnost i plan odgovora u praćenju i zaustavljanju transmisije i zaustavljanja uticaja eventualne epidemije u Tuzlanskom kantonu i BiH.

Kako bi građani Tuzlanskog kantona mogli dobiti pravovremene potrebne informacije Krizni štab Ministarstva zdravstva TK organizovao je 24 – satnu otvorenu telefonsku liniju. Broj telefona je 062/ 82 83 98.

Krizni štab Grada Tuzle obavještava javnost i građane, da će od 2.3.2020. godine, sve informacije o koronavirusu na dnevnom nivou plasirati isključivo Kantonalni krizni štab, a na osnovu podataka koje dostave gradski/općinski krizni štabovi i podataka iz nadležnih zdravstvenih ustanova.

Napominjemo, da Krizni štab Grada Tuzle nastavlja svoje aktivnosti, u cjelodnevnoj koordinaciji sa Kriznim štabom Tuzlanskog kantona, JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla i Zavodom za javno zdravstvo TK.

 

Krizni štab Grada Tuzle