Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle u radnoj posjeti mjesnoj zajednici Donja Obodnica

14. Januara 2023.

Vršilac dužnosti gradonačelnika Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić sa saradnicima, u petak 13. januara, boravio je u radnoj posjeti u Donjoj Obodnici, na poziv predstavnika savjeta ove mjesne zajednice. Ovom prilikom dr.sc. Lugavić položio je cvijeće na spomen obilježje poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godina i održao radni sastanak sa predstavnicima savjeta mjesne zajednice, tokom kojeg se razgovaralo o infrastrukturnim projektima, za koje je Grad Tuzla iz budžeta izdvojio oko 380.000KM.

Delegacija je potom posjetila i lokacije na kojima su završeni radovi na sanaciji i asfaltiranju puteva, u naselju Džafići, u dužini 230 metara, vrijednosti oko 40.000 KM, naselju Repuševac, u dužini 400 metara, u vrijednosti oko 60.000KM, zatim i puta Donja Obodnica-Avdibašići, u dužini oko 550 metara, u vrijednosti oko 250.000KM. Izvršeni su i radovi na održavanju putne infrastrukture, isporuka kamena i cijevnog materijala u vrijednosti oko 30.000KM.

Trenutno se obavljaju radovi na unutrašnjem uređenju objekta Mjesne zajednice, u vrijednosti oko 3.000KM, dok je ranije izvršena zamjena krovnog pokrivača na objektu, u vrijednosti oko 24.000KM, te postavljena  javna rasvjeta za sportski teren.

U saradnji sa Agencijom za vode-slivno područje rijeke Save, u izradi je Elaborat o čišćenju i uređenju korita rijeke Tinje. U planu je i proširenje javne rasvjete na više dionica, dok se redovno održavanje iste vrši na području cijele mjesne zajednice.