Zaključci sa vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla 20.08.2015. godine

20. Avgusta 2015.

Obavještenje o zaključcima vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla održane dana 20.08.2015.  godine, dostavlja se na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Tuzla, održanoj dana 20.08.2015. godine, pod tačkom 1. razmatrana je:

1. INFORMACIJA O PROBLEMTICI JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA NA PODRUČJU GRADA TUZLA, NASTALE U POVODU NEZAKONITOG POVEĆANJA CIJENA OD STRANE ORGANA GIPS D.D. TUZLA I TEKST SPORAZUMA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH ODNOSA.

Tom prilikom su usvojeni slijedeći Z  A  K  LJ  U  Č  C  I koje možete preuzeti ovde