Evropa za građane – bratimljeni gradovi

Home Evropa za građane – bratimljeni gradovi

U sklopu Projekta “Prava potrošača u regionu SE Evrope i evropske prakse” provedena su četiri (4) događaja:

Događaj 1
Učestvovanje: Na događaju je bilo uključeno 34 građana-potrošača, uključujući 11 učesnika iz Novog Sada (Srbija);  8 učesnika iz Osijeka (Hrvatska); 6 učesnika iz Pečuja (Mađarska) i 9 učesnika iz Tuzle (Bosna i Hercegovina).

Mjesto / Datumi: događaj se dogodio u Novom Sadu (Srbija), od  16-18. Jula 2013.

Kratki opis: Cilj manifestacije bio organizovati susrete i druženja potrošača bratimljenih gradova u Novom Sadu (Srbija), otvoriti raspravu o sigurnosti i kvalitetu hrane u region SEE, i o evropskim praksama u ovoj oblasti; zajednički obilježiti Dane žetve/polja, upoznati se sa proizvodnjom i preradom hljebnih žitarica, te otvoriti pitanja uloge i značaja prava potrošača na sigurnost i kvalitet prehrambenih proizvoda.

Within project “Consumer rights in SEE and European practices” four events were carried out:

Event 1
Participation: The event involved 34 citizens, including 11 participants from Novi Sad (Serbia), 8 participants from Osijek (Croatia), 6 participants from Pecs (Hungary), 9 participants from Tuzla (Bosnia and Herzegovina).

Location/ Dates: The event took place in Novi Sad, Serbia, from 16/07/2013 to 18/07/2013.

Short description:  The aim of the event was to organize meetings and gatherings of consumers of sister cities in Novi Sad (Serbia), to open a debate on the safety and quality of food in the SEE region, and on European practices in this area; to mark Days of harvest/fields together, to get acquainted with the production and processing of bread grains, and to open questions of the role and importance of consumer rights to safety and quality of food products.

Događaj 2
Učestvovanje: Na događaju bila su uključena 31 građanin-potrošač, uključujući 10 učesnika iz Osijeka (Hrvatska);  8 učesnika iz Novog Sada (Srbija); 6 učesnika iz Pečuja (Mađarska) i 7 učesnika iz Tuzle (Bosna i Hercegovina).

Mjesto / Datumi: događaj se dogodio u Osijeku (Hrvatska), od 15-17. Oktobara 2013.

Kratki opis: Dane 15-17. Oktobra 2013.godine posvetili smo susretima i druženjima potrošača bratimljenih gradova u Osijeku (Hrvatska), a u povodu 16. Oktobra – Svjetskog dana hrane koji smo obilježili zajednički sa Hrvatskom agencijom za hranu u Osijeku s ciljem da se poboljša kvalitet i sigurnost hrane za potrošače regiona SEE.

Event 2
Participation: The event involved 31 citizens, including 10 participants from Osijek (Croatia), 8 participants from Novi Sad (Serbia), 6 participants from Pecs (Hungary), 7 participants from Tuzla (Bosnia and Herzegovina).

Location/ Dates: The event took place in Osijek, Croatia, from 15/10/2013 to 17/10/2013.

Short description: The period from 15th to 17th October 2013, was dedicated to meetings and socializing of consumers of sister towns in Osijek (Croatia), on the occasion of 16th October – World Food Day, which we marked together with the Croatian Food Agency in Osijek with the aim to improve the quality and safety of food for consumers in the region SEE.

 

Događaj 3
Učestvovanje: Na događaju je bilo uključeno 34 građana-potrošača, uključujući 11 učesnika iz Pečuja (Mađarska);  7 učesnika iz Novog Sada (Srbija); 7 učesnika iz Osijeka (Hrvatska) i 9 učesnika iz Tuzle (Bosna i Hercegovina).

Mjesto / Datumi: događaj se dogodio u Pečuju (Mađarska), od 17-19. Marta 2014.

Kratki opis: Dane 17-19. Marta 2014. posvetili smo susretima i druženjima potrošača bratimljenih gradova u Pečuju (Mađarska) u povodu 15. marta – Međunarodnog dana potrošača i obilježavanja prava potrošača.
Cilj druženja je bio da se skrene pažnja javnosti i nadležnih institucija /nosilaca zaštite prava potrošača na važnost prava potrošača.

Event 3
Participation: The event involved 34 citizens, including 11 participants from Pecs (Hungary), 7 participants from Novi Sad (Serbia), 7 participants from Osijek (Croatia), 9 participants from Tuzla (Bosnia and Herzegovina).

Location/ Dates: The event took place in Pecs, Hungary, from 17/03/2014  to 19/03/2014

Short description:  Days from 17th to 19th March 2014 were dedicated to meetings and socializing of consumers of sister towns of Pecs (Hungary) on the occasion of 15th March – International Day for consumers and labeling of consumer rights.
The aim of gathering was to draw attention of the public and relevant institutions/holders of the protection of consumer rights to the importance of consumer rights.

 

Događaj 4
Učestvovanje: Na događaju bila su uključena 31 građanin-potrošač, uključujući 13 učesnika iz Tuzle (Bosna i Hercegovina);  8 učesnika iz Novog Sada (Srbija); 5 učesnika iz Osijeka (Hrvatska) i 5 učesnika iz Pečuja (Mađarska).

Mjesto / Datumi: događaj se dogodio u Tuzli (Bosna i Hercegovina), od  04-06. Septembra 2014.

Kratki opis: Dani 04-06. Septembra 2014.godine posvetili smo susretima i druženjima potrošača bratimljenih gradova u Tuzli (Bosna i Hercegovina), a povodom obilježavanja nastanka jeseni i obilježavanja Dana siromašnih sa posebnim osvrtom na sigurnost i kvalitet hrane u uslovima elementarnih nepogoda većih razmjera.

Event 4
Participation: The eventinvolved 31 citizens, including 13 participants from Tuzla (Bosnia and Herzegovina), 8 participants from Novi Sad (Serbia), 5 participants from Osijek (Croatia), 5 participants from Pecs (Hungary).

Location/ Dates: The event took place in Tuzla, Bosnia and Herzegovina, from 04/09/2014 to 06/09/2014.

Short description:  Days from 04th to 06th September 2014 were dedicated to meetings and socializing of consumers of sister towns of Tuzla (Bosnia and Herzegovina), to mark the Day of the poor, with special emphasis on safety and quality of food in terms of natural disasters on a larger scale.

 

 

Kratki Izvještaj o svim realiziranim aktivnostima u okviru projekta “WOW – WhO am I, Who are you: European citizenship and intercultural dialogue”/”WOW – Ko sam ja, ko si ti: Evropsko građanstvo i interkulturalni dijalog”. Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije, u okviru Programa “Evropa za građane”.

Brief Report on all activities carried out under “WOW – WhO am I, Who are you: European citizenship and intercultural dialogue” Project.

The Project was funded with the suport of the Europan Union, under the Programme “Europe for Citizens”.