Poduzetništvo

Home Projekti Poduzetništvo

– Pored projekta „InECO“, koji je se realizuje iz EU programa Prekogranične saradnje, iz oblasti poduzetništva se realizuje još jedan značajan projekat. Radi se o Projektu SEENET 2–„Translokalna mreža za saradnju između Italije i jugoistočne Evrope“.

Projekat finansira Vlada Republike Italije i nekoliko italijanskih regija, a predstavlja mrežu gradova i regija Italije i jugoistočne Evrope. Prva faza projekta je realizovana prije nekoliko godina, a prošle godine je započela realizacija projekta SEENET II. Općina Tuzla od početka učestvuje u pojedinačnim projektima iz različitih tematskih oblasti (po kojima je projekat SEENET podijeljen). Općina Tuzla je uključena u grupu „Jačanje sistema malih i srednjih preduzeća na teritorijama Zenica – Doboj, Hercegovina – Neretva, Šumadija – Pomoravlje, gradovi Tuzla i Kragujevac, opštine Lazarevac i Voždovac. Iitalijanski partneri su Regije Pijemont, Emilija Romanja, Marke i Autonomna provincija Trento. Pored toga, u okviru projekta se realizuje i nekoliko aktivnosti namijenjeih učesnicima svih tematskih oblasti, a koje se, uglavnom, odnose na obuku kadrova za rad na projektima, edukaciju o dostupnim EU fondovima i sl.

Programom se namjerava podstaći dijalog između zemalja, ustanova i lokalnih zajednica jugoistočne Evrope u cilju efikasnog lokalnog razvoja teritorija uključenih u Program sa pogledom na dugoročno partnerstvo na regionalnom nivou sa italijanskim sistemom decentralizovane saradnje.

U okviru projekta realizovane su slijedeće aktivnosti: osposobljavanje poduzetničke infrastrukture u RPC-u Lipnica, BIT Centru Tuzla i u Udruženju samostalnih privrednika općine Tuzla. Izvršeno je poboljšavanje i ažuriranje baze podataka o malim i srednjim poduzećima na području Tuzle u cilju kvalitetnije razmjene podataka o poslovnim subjektima sa drugim gradovima i regijama. Određeni broj firmi sa područja Tuzle imao je priliku učestvovati na nekoliko sajamskih aktivnosti, sa fokusom na preduzeća iz metalo-prerađivačkog sektora industrije, sa ciljem jačanja konkurentnosti ovog sektora za nadolazeće poslovne prilike. Izvršena je i direktna podrška u promociji i drugim oblicima podrške za mala i srednja preduzeća sa područja općine Tuzla. Koordinator projekta za našu regiju je italijanska organizacija OXFAM, koja ima ured u Sarajevu. Ukupna vrijednost projekta za općinu Tuzla je oko 100.000 Eura, a realizuje se do aprila 2013. godine.

– Projekat „Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu“
Projekat „Obrazovanje za održivi razvoj na Zapadnom Balkanu“ finansira Ministarstvo vanjskih poslova Finske, a implementira ga Regionalni centar za životnu sredinu (REC). U okviru ovog projekta pokrenut je program podizanja kapaciteta opštinskih uprava i zaposlenog osoblja, kao i pružanje podrške općinama u pogledu izrade strategija za lokalni održivi razvoj i drugih strateških dokumenata. Ciljevi ovog programa su pružanje stalne podrške u planiranju lokalnog održivog razvoja, jačanje vještina i znanja općina da koriste metodologiju za planiranje održivog razvoja i razvijanje odnosno redefinisanje postojećih strategija koje se odnose na održivi razvoj.

Programom je planirana ciljana obuka kao i pružanje podrške za izradu strateških dokumenata. Projektom je, predviđeno da, pored lokalne uprave bude uključena i jedna osnovna škola sa istog područja. Tako je u ovaj projekat uključena OŠ „Slavinovići“, koja je, uz podršku Općine Tuzla, dobila donaciju u visini od 20.000 eura za adaptaciju fiskulturne sale, sa ciljem uštede energije („utopljavanje“ objekta).