Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja Grada Tuzle

Home Vijest Obavještenje o produženju roka za prijavu na Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja Grada Tuzle
Zbog iskazanog interesa potencijalnih aplikanata kojima su otežani  uslovi za pribavljanje dokumentacije usljed epidemiološke situacije uzrokovane širenjem koronavirusa (COVID 19), Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu Grada Tuzle, obavještava sve zainteresirane da je produžen rok za prijavu na Javni poziv za dodjelu Nagrade Grada Tuzle za ostvaren natprosječan uspjeh učenika, studenata i sportista sa područja grada Tuzle, koji su ostvarili uspjeh u prethodnoj školskoj/kalendarskoj godini, objavljen 10.03.2020. godine.
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv se produžava do 25.04.2020. godine. Prijave podnesene nakon 25.4.2020. godine NEĆE BITI uzete u razmatranje.
Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu mogu se dobiti svaki radni dan u Službi za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu GradaTuzle ili putem telefona: 035 307-414, 307-317 i 307-327, te slanjem pitanja na e-mail adresu: mladi@tuzla.ba