^

Gradonačelnik

Sve objavljeno

Nadležnosti gradonačelnika

Gradonačelnik Tuzle je izvršni organ Grada Tuzle. Gradonačelnika biraju demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području grada Tuzle,  na način utvrđen zakonom....

Više
Gradonačelnik

Gradonačelnik

Poštovani, Dobrodošli na službenu internet stranicu Grada Tuzle. Kontinuirano radimo na poboljšanju kvaliteta života građana i stvaranju uvjeta za ekonomski održiv razvoj. U ostvarenju ovih ciljeva...

Više

Biografija

Zijad Lugavić, gradonačelnik Grada Tuzle Zijad Lugavić, gradonačelnik Grada Tuzle, rođen je u Tuzli, dana 15.10.1973. godine, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Diplomirao je na...

Više

Gradonačelnici/načelnici kroz historiju

1. MEHAGA IMŠIROVIĆ 1878-1885 2. IBRAHIMBEG DŽINDO 1885-1889; 1893-1897 3. MUJAGA HADŽIEFENDIĆ 1889-1893; 1897-1903 4. IBRAHIMBEG JAŠARAGIĆ 1903-1908 5. OSMAN VILOVIĆ 1908-1922 6. ŠEFKIJA...

Više

Kontakti

Gradonačelnik ZAVNOBiH-a 11, 75000 Tuzla, BiH Tel: +387 35 307 310 Fax: +387 35 307 311 Email: gradonacelnik@tuzla.ba Web: www.tuzla.ba

Više