Odluke o izboru/poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga preventivne DDD

Odluka o izboru najpovoljnijeg.ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne i komunalne infrastrukture u MZ Batva, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača- Nabavka jastuka za podizanje tereta

Odluka o izboru – Nabavka radova na sanaciji putne i komunalne infrastrukture u ulici Vikaljska i Donji Mosnik (od mjesne zajednice do raskrsnice Crvene njive), MZ Mosnik

Odluka o izboru za nabavku radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka radova na ugradnji nadstrešnica na autobuskim stajalištima na području Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade studije analize javnog gradskog prijevoza sa prijedlogom modela obavljanja javnog gradskog prijevoza na području Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka kombi vozila za evakuaciju i prevoz invalidnih lica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga – Nabavka usluga osiguranja zgrada Ši Selo, Miladije, Solina i Kiseljak

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Nabavka radova na tekućem održavanju trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na unapredjenju energetske efikasnosti kompleksa Panonskih jezera u Tuzli, II dio

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – Nabavka usluga izrade idejnog projekta privredne zone Piskavica i Grijačice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku specijalnog vatrogasnog navalnog vozila – vatrogasni kamion

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka rabljenog teretnog vozila-kamion kiper sa kranom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnog projekta kružnog toka na raskrsnici Slatina u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uniformi za vatrogasce

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga – Nabavka usluga skeniranja arhivske dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka opreme za adaptivno upravljanje saobraćajem

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka opreme i inventara za Gorsku službu spašavanja

Odluka o poništenju – Nabavka kombi vozila za evakuaciju i prevoz invalidnih lica

Odluka o poništenju postupka javne nabavke odijela

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme – LOT17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – Nabavka opreme i inventara za uspostavu radio mreže i osiguranja komunikacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Nabavka radova na sanaciji segmenata Memorijalnog kompleksa Slana Banja u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka zavjesa za potrebe Grada Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke specijalnog vatrogasnog navalnog vozila – vatrogasni kamion

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za korištenje u poplavljenim područjima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova krečenja službenih prostorija Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revizije projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela za potrebe Arhiva Grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka rabljenog vozila

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme

Odluka o poništenju postupka javne nabavke uniformi za vatrogasce

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova – Nabavka radova na sanaciji pješačke zone Korzo, II dio

Obrazac praćenja realizacije ugovora za period 01.01.-30.09.2023-Stručna služba za poslove gradonačelnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme – LOT9

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču – LOT2: Nabavka klima uređaja za potrebe Službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka kancelarijskog namještaja (10 lotova)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rabljene kamion cisterne za pitku vodu

Odluka o izboru najpovoljnijeg.ponuđača za nabavku klima uređaja, po LOT-ovima

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku službene uniforme za portire

Odluku o izboru najpovoljnjieg ponuđača za nabavku grafičkih usluga u PDF formatu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku autoguma i akumulatora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku liftova za potrebe Grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka poklon paketa za djecu polaznike u prvi razred

Odluku o poništenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji i adaptaciji Centra za pružanje usluga građanima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka materijala i pribora za održavanje higijene

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka tonera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za adaptivno upravljanje saobraćajem

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u Gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na tekućem održavanju lokalnih puteva na području Grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na ugradnji nadstrešnica na autobuskim stajalištima na području Grada Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke grafičkih usluga

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga održavanja audio i video opreme

Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku uglja (lignit i mrki ugalj) za potrebe mjesnih zajednica, LOT1 i LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grafičkih usluga

Odluka o poništenju postupka javne nabavke odijela

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa sa životnim namirnicama za potrebe boračke populacije

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom za nabavku i isporuku peleta za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke radova – Nabavka radova na sanaciji pješačke zone Korzo, II dio

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja zgrada

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga preventivne DDD (deratizacije, dezinfekcija i dezinsekcija)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca u postupku javne nabavke usluga – Nabavka usluga izrade Glavnih projekata mostova u naselju Avdibašići, MZ Donja Obodnica

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom za nabavku i isporuku peleta za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga čišćenja službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture II (3 lota)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i isporuku peleta za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču – Kancelarijski namještaj-LOT2,4,5,6,8,10,11,13

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču – Kancelarijski namještaj – LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski namještaj-LOT 7,12

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Nabavka radova na sanaciji kamenih i betonskih elemenata uređenja platoa na mezarju/groblju nevino stradale mladosti na Kapiji

Odluka o izboru o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Nabavka radova na utvrđivanju kapaciteta nosivosti mosta Panonica

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku vatrogasne opreme, za LOT 2 – Nabavka termalne kamere
Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT2- Nabavka radova na sanaciji kamenih i betonskih elemenata uređenja platoa mezarja/groblja nevino stradale mladosti na Kapiji 25. maja 1995. godine u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđačaza LOT1. i LOT3. za nabavku radova na sanaciji elemenata uređenja u Memorijalnom kompleksu „Slana Banja“ u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na adaptaciji prizemlja objekta MZ Požarnica u naselju Vis Požarnica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka na području grada Tuzle

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču za LOT1. – nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Stručne službe Gradskog vijeća

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT2- Nabavka radova na sanaciji kamenih i betonskih elemenata uređenja platoa mezarja/groblja nevino stradale mladosti na Kapiji 25. maja 1995. godine u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji elemenata uređenja u Memorijalnom kompleksu „Slana Banja“ u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na adaptaciji prizemlja objekta MZ Požarnica u naselju Vis Požarnica

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču za LOT1 – Nabavka kancelarijskog namještaja za potrebe Stručne službe Gradskog vijeća

Odluka o izboru – Nabavka radova na održavanju i čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji betonske podloge za sjedenje na zapadnoj tribini stadiona Tušanj u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture V, po LOT-ovima

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču – Nabavka kancelar. namještaja LOT1 i LOT3

Odluka o izboru – Nabavka i postavljanje tabli sa brojevima i nazivima ulica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkih motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji spomen obilježja na Brčanskoj Malti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara na području MZ-a

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme na dječijim igralištima

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji završne obrade dječijeg igrališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Nabavka radova na sanaciji pješačkih mostova preko rijeke Jale u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Nabavka radova krečenja službenih prostorija Grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka ljestvi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – Nabavka i postavljanje oglasnih tabli na području mjesnih zajednica u Gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kombi vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rabljenog teretnog vozila – kiper

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za uređenje terena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za kontrolu mikrobiološke ispravnosti vode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vozila sa pripadajućom opremom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pripreme i štampanja Službenog glasnika Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tehničke opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova – Nabavka radova na sanaciji putne infrastrukture IV (9 lotova)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka i ugradnja rasvjetnih tijela

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka radova na održavanju spomen obilježja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku radova na izgradnji spomen obilježja na Brčanskoj Malti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na projektu energijske efikasnosti na objektima kojima upravlja JU Centar za kulturu

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za nabavku rabljenog teretnog vozila sa posipačem i snježnim plugom

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku računarske opreme drugorangiranom ponuđaču- LOT4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku peleta za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na ugradnji kompaktnih toplinskih podstanica u Tuzli (2 lota)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku radova na tekućem održavanju trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka goriva i maziva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka radova na sanaciji mosta Pannonica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -Nabavka usluga vektorizacije rastera KKU

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za nabavku radova na ugradnji kompaktnih toplinskih podstanica u Tuzli (2 lota)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na sanaciji pješačke zone Korzo u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluga osiguranja vozila i zaposlenih – LOT1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka nadogradnje na vatrogasnom kamionu

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT 3 – Nabavka peleta za potrebe MZ-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica – za LOT 1 i LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hidraulicnog alata na akumulatorki pogon

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture III (5 lotova)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku telefonske centrale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka poklon paketa za djecu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o poništenju postupka javne nabavke-Most Pannonica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Štampanje tursko-bosanskog rječnika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sanacija ulice Vukovarska

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sanacija rijeke Soline

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sanacija puteva-10 lotova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Sanacija puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Rasvjeta Par Selo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Radovi na tekućem održavanju puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Radovi na sanaciji ulica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Radovi na proširenju javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Radovi na poljoprivrednom zemljištu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Radovi na čišćcenju Moluškog potoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Proširenje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka zemlje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka kipera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka IT platforme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-Nabavka bagera i traktora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača-LCD televizor

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova-Mandići LOT 1 i LOT2

Odluka o izboru -Radovi na čisćenju Tusanjskog potoka

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom za LOT2 – Nabavka radova na rekonstrukciji dijela postojeće i izgradnji nove dionice ceste u naselju Mandići Manifestacije koje je Grad Tuzla sufinansirao/finansirao iz Budžeta Grada Tuzla u 2022.godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga izrade projektne dokumentacije uređenja i zaštite državnog poljoprivrednog zemljišta na lokalitetu Gornja Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na održavanju spomen obilježja po mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1992.-1995. godine i 1941.-1945. godine na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za javnu nabavku usluga osiguranja vozila (kamion – cisterna za vodu)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – LOT 1 Nabavka, isporuka i montaža rezbarenog namještaja i rezbarenih elemenata za opremanje _Kuće bosanskog jezika_

Odluka o poništenju postupka javne nabavke – LOT 2 – Nabavka, isporuka i montaža namještaja i elemenata enterijera za opremanje Kuće bosanskog jezika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova krečenja službenih prostorija Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku drona

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasnih odijela za šumske požare

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja, 2 lota

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na sanaciji stubova reflektora na stadionu Tušanj u Tuzli

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču za nabavku radova na sanaciji trotoara i arhitektonskih barijera

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na sanaciji trotoara i arhitektonskih barijera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku arhivskih polica za potrebe arhiva grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji vatrogasnog doma

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i ugradnje rasvjetnih tijela

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge osiguranja zgrada Ši Selo, Miladije, Solina i Kiseljak

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskog vozila sa opremom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji stubova reflektora na stadionu Tušanj u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji trotoara i arhitektonskih barijera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stambenih kontejnera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kamiona – cisterna za vodu / rabljena

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa sa životnim namirnicama za potrebe boračke populacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluga održavanja liftova u zgradama NSS – Solina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka usluga održavanja liftova

Odluka o poništenju postupka- Nabavka radova na održavanju spomen obilježja za učesnike rata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture II, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za održavanje softverskog sistema DMS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade projekata putne infrastrukture, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji elemenata Memorijalnog kompleksa Slana Banja u Tuzli za LOT 1, 2 i 3

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT4 -Nabavka radova na sanaciji prilaznih staza i stepeništa u okviru kompleksa Slana Banja u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci Microsoft 365-Grad Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji službenih prostorija gradske uprave i njihovih pristupnih dijelova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji kolskog mosta na rijeci Jali u ulici ZAVNOBIH-a u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja licenci za softver i produženje pretplate na tehnologiju MapInfo Professional

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na ugradnji nadstrešnica na autobuskim stajalištima na području Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskih vozila sa medicinskom opremom za potrebe JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT2 – Nabavka radova na sanaciji stubova reflektora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji dijelova kompleksa stadion „Tušanj“ – LOT1 i LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara

Odluka o izboru usluga izrade Glavnog projekta novih autobuskih  stajališta na području grada Tuzla

Odluka o izboru – nabavka radova na unapređenju energetske  efikasnosti kompleksa Panonskih jezera u Tuzli

Odluka o izboru – usluge izrade Glavnog projekta usluga  regulacije dijela Grabovog potoka u Tuzli

Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitne vatrogasne opreme -LOT1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tehničke opreme za potrebe JP RTV 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju zgrada NSS

Odluka o izboru nabavke usluga izrade projektne dokumentacije unutrašanjeg uređenja obdaništa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku RT-PCR sistema za potrebe JP Gradska veterinarska stanica Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji pješačko-biciklističke staze od objekta „Jupiter“ do TC „Mercator“ u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji ulice Rade Peleša i ulice dr. Rose Hadživuković u Tuzli

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izrade Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Slavinovići

Odluka o izboru – radovi na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puta Gornja Obodnica -Drijenča, drugi dio, MZ Gornja Obodnica

Odluka o poništenju postupka javne nabavke tehničke opreme za potrebe Službe radio amatera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji kompaktne toplinske podstanice u kolektivnom stambenom objektu u ulici Maršala Tita 119-125 u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji službenih i pomoćnih prostorija gradske uprave i njihovih pristupnih dijelova

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na rekonstrukciji vatrogasnog doma

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji službenih i pomoćnih prostorija gradske uprave i njihovih pristupnih dijelova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja Finova programskog paketa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova krečenja službenih prostorija Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mobilne centrifugalne pumpe za vodu sa crijevima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za potrebe GŠCZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanitetskih vozila sa medicinskom opremom za potrebe JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke tehničke opreme za potrebe JP RTV 7

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne vatrogasne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog vozila za potrebe JP Gradska veterinarska stanica Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog vozila za potrebe GŠCZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rabljenog teretnog vozila – kipera za potrebe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na toplifikaciji naselja Dragodol, MZ Tušanj (2 lota), po lotovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme, po LOT-ovima

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na sanaciji Doma kulture u MZ Dragunja

Odluka o izboru najpovolj. ponuđača za nabavku poklon paketa za djecu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture II (3 LOT-a)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revizije projektne dokumentacije

Odluka o poništenju postupka nabavke kancelarijskog namještaja za LOT9.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova krečenja službenih prostorija Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije administrativnih zgrada i prostorija Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji Doma kulture u MZ Dragunja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na održavanju poslovnih prostora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku na utopljavanju i adaptaciji objakta Doma kulture Husino
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na redovnom odrzavanju puteva na području Grada Tuzle
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji klizišta u sklopu Memorijalnog centra Slana Banja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na vrelovodnom priključku za DTV Partizan
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga objave u dnevnim novinama
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja DMS
Odluka o izboru najpovoljnijeg popnuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka
Odluka o poništenju postupka nabavke radova na sanaciji mosta Pannonica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja audio i video opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju rasvjetnih tijela

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji spomen ploča na „Partizanskom groblju“ u kompleksu Slana Banja

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranog ponuđača za nabavku energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica – LOT – 2 Nabavka i isporuka uglja – mrki ugalj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju parkovskih klupa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju urbanog mobilijara u gradskoj jezgri

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Odluka o izboru najpovolnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture  (20 lotova), po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Kancelarijski namještaj i oprema za Društveni dom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Paketi sa životnim namirnicama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji krova na Spomen domu Moluhe MZ Solana

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga preventivne DDD (deratizacije, dezinfekcija i dezinsekcija)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – radovi na održavanju spomen obilježja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja službenih prostorija

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na sanaciji spomen ploča na „Partizanskom groblju“ u kompleksu Slana Banja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za Microsoft 365

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za javnu nabavku tonera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća i cvjetnih aranžmana

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku radova na sanaciji klizista VIS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tonera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga osiguranja objekata Grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju rasvjetnih tijela u Centru za pružanje usluga građanima

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na sanaciji klizišta u sklopu Memorijalnog centra Slana Banja

Odluke iz 2020. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga pripreme i štampanja Službenog glasnika Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku radova na sanaciji klizista u ulici Kozlovacke cete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnih projekata regulacije vodotoka, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnih projekata regulacije vodotoka, po LOT-ovima

Odluka-o-dodjeli-ugovora-drugorangiranom-ponudjacu-za-nabavku-radova-na-ciscenju-vodotoka-za-LOT2

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponudjacu za nabavku usluga interneta za LOT2,5,8,9,10

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku beskontaktnih toplomjera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku dodatnih usluga nadzora nad izvodjenjem radova po Projektu CEB II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku radova na ciscenju vodotoka LOT1 i LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku radova na sanaciji odrona na putu u naselju Avdibasici

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga interneta LOT1-LOT10

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga nadzora nad izvodjenjem radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca za nabavku usluga stamapanja publikacije ”Vodic za novoizabrane vijecnike 2020

Odluka o izboru najpovoljnijih ponudjaca za nabavku radova na hitnim sanacijama klizista

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču za nabavku radova na projektu energijske efikasnosti na objektu doma kulture Gornja Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uklanjanju propusta i nasipa u zoni potoka Joševica, sanacija obale (Grebnica)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radne odjeće i obuće za vatrogasce

Odluka-o-dodjeli-ugovora-II-pon.-za-nabavku-radova-energ.efikasnosti-na-objektu-doma-kulture-G.Tuzla_

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji cestovne opreme na javnim gradskim saobraćajnicama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji toplinske podstanice u ulici Bosne Srebrene

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puteva u mjesnim zajednicama na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji prostorija PVJ Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale u naselju Simin Han

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnog projekta mosta u naselju Ljepunice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju sportskih terena i igrališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku plastenika

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova u vezi sa ugovorom broj 05-14-8908-2018-LOT1

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnih projekata mostova

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga izrade Glavnih projekta mostova i to za LOT1. – Nabavka usluga izrade Glavnog projekta mosta u naselju Ljepunice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na ugradnji putne galanterije, cijevnog i drugog materijala za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji oštećene semaforske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji I faze centralnog gradskog groblja Drežnik

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva i maziva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na ugradnji toplinske podstanice za stambene objekte u ulici Ivana Markovića Irca, 3 lamele

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice „Pašabunar“ u Tuzli

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i pibora za tekuće održavanje objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije administrativnih zgrada i prostorija Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na izgradnji i rekonstrukciji stadiona „Tušanj“ za LOT – 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku autoguma i akumulatora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju spomen obilježja po mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1992-1995. godine i 1941-1945. godine na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja softverskog sistema za upravljanje i praćenje dokumenata i poslovnih procesa (DMS)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa sa životnim namirnicama za potrebe boračke populacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i pribora za održavanje higijene

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku i ugradnju rasvjetnih tijela

Odluka o izboru najpovojnijeg ponuđača za nabvku radova na izgradnji i rekonstrukciji stadiona Tušanj – po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grafičkih usluga

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluga preventivne DDD (deratizacije, dezinfekcija i dezinsekcija)

Odluka o izboru najp.ponudjaca za nabavku i postavljanje tabli sa brojevima i nazivima ulica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku termalne kamere

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku tehničke opreme za formiranje mobilne jedinice za službu za informisanje i masovnu edukaciju stanovništva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju rasvjetnih tijela

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture I za LOT 4 – Nabavka radova na sanaciji Fočanske ulice

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture za LOT – 4

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za LOT2. – Radovi vanjskog uređenja objekta DTV Partizan u MZ Kreka

Odluka o izboru najp.pon. za nabavku radova na sanaciji Sjeverne gradske saobraćajnice od raskrsnice Irac do bolnice Kreka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji segmenata Memorijalnog centra Slana Banja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za Miscrosoft Office jednogodišnje pretplate za 130 licenci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku mobilne pumpe za interventnu odbranu od poplava sa pratećom opremom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nadogradnje softverskog sistema za upravljanje i praćenje dokumenata – poslovnih procesa (Document Managment System DMS)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku naknadnih radova na izgradnji toplinske podstanice u MZ Brčanska Malta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme za potrebe Gradskog štaba civilne zaštite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na gradskom poslovnom prostoru ”Memorijalni centar 25. maj”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji primarne vrelovodne mreže u okviru toplifikacije MZ Brčanska Malta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže i objekata vodosnabdijevanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju trotoara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na proširenju sistema daljinskog grijanja grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na redovnom održavanju puteva na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji objekta DTV ”Partizan” u MZ Kreka i radovi vanjskog uređenja navedenog objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji raskrsnice na Južnoj gradskoj saobraćajnici kod Livnice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji ograde oko crkve u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji segmenata Memorijalnog centra Slana Banja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji zidova starog olatara i obnova freski na zidovima crkve u Požarnici

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na tekućem održavanju prostorija mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju zelenih površina u dijelu naselja Sjenjak dodjeljuje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rovokošača-rovokopač-utovarivač kombinovani za Službu za asanaciju terena

Odluka o poništenju radova na proširenju sistema daljinskog grijanja grada Tuzla – LOT4

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji i rekonstrukciji stadiona „Tušanj“ za LOT 1.- Nabavka radova na izradi krovova na kontejnerima u okviru kompleksa stadiona „Tušanj“ i za LOT 2.- Nabavka radova na rekonstrukciji sportske rasvjete gradskog stadiona „Tušanj“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku plastenika

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT3.- Nabavka radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice “Pašabunar”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji putne infrastrukture, po LOT-ovima (LOT1, LOT2, LOT4, LOT5, LOT6, LOT7)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku šatora za smještaj osoba sa opremom (montažni stolovi, klupe, poljski kreveti)

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na ugradnji toplinske podstanice za stambene objekte u ulici Ivana Markovića Irca, 3 lamele

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT2-Izrada glavnog projekta mosta u Ljepunicama

Odluka o poništenju postupka javne nabavke odjeće za vatrogasce

Odluka o poništenju postupka javne nabavke rovokopača-utovarivač-točkaš kombinovani

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme za gašenje požara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja FINOVA programskog paketa za trezor, budžet i finansije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnih projekata LOT1 i LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku traktora sa pratećom opremom

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na prilagođavanju poslovnih prostora na spo Miladije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na instalaciji centralnog grijanja i toplovodnog priključka na objektu Memorijalni centar „25. maj“ u ulici Patriotske lige broj 5.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji objekata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novog transportnog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova krečenja službenih prostorija gradske uprave

Odluka o poništenju postupka javne nabavke termalne kamere

Odluka o poništenju postupka javne nabavke tehničke opreme za formiranje mobilne jedinice za službu za informisanje i masovnu edukaciju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kombi vozila za potrebe gradskog štaba civilne zaštite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji službenih i pomoćnih prostorija i njihovih pristupnih dijelova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji ceste Gornja Obodnica Cerik

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sistema za punjenje vreća sa pijeskom radi zaštite od poplava

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku termalne kamere

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskih vozila, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na objektu Dom kulture u MZ Dragunja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju površine za slobodno kretanje pasa

Odluke iz 2019. godine

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT1 – Nabavka kombi vozila za potrebe Gradskog štaba civilne zaštite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 – Nabavka kombi vozila za potrebe Službe za medicinsku pomoć

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku redomata (sustav za upravljanje redovima čekanja)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla za LOT – 15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji zidova na pomoćnom stadionu za potrebe izgradnje centralne toplinske podstanice Batva

Odluka o poništenju postupka javne nabavke vatrogasne opreme – LOT4.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na opremanju i renoviranju objekata PVJ Tuzla – LOT2.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga interneta – LOT3., LOT4., LOT6., LOT7.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme – LOT1., LOT2., LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga interneta – LOT1., LOT2., LOT5., LOT8., LOT9., LOT10.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku stoke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na opremanju i renoviranju objekata PVJ Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o dodjeli ugovora/okvirnog sporazuma drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju kompleksa Slana Banja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uniformi za zaposlenike na ulazima u objekte i prostorije Grada Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke stoke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na održavanju kompleksa Slana Banja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla, za LOT2. i LOT3.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke novog transportnog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga smještaja u okviru realizacije manifestacije ’’Kaleidoskop’’

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga smještaja u okviru realizacije manifestacije ’’Cum Grano Salis’’

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga revizije projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Elaborata o glavnom pregledu armirano betonskih mostova na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga čišćenja službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju kompleksa Slana Banja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na čišćenju regulisanog dijela korita rijeke Jale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na čišćenju neregulisanog dijela korita rijeke Jale

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla za LOT1. – Nabavka radova na proširenju javne rasvjete u mjesnim zajednicama: Solana, Batva, Solina, Tušanj, Dobrnja, Grabovica, Gornja Tuzla i Mramor

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga izvođenja umjetničkog dijela programa u okviru festivala umjetnosti mladih „Kaleidoskop“

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji službenih i pomoćnih prostorija i njihovih pristupnih dijelova

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova popravke prozorskih okova za potrebe svih službi Grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku peleta za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju sportskih terena i igrališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji podloge na sportskim igralištima u MZ Slatina i Ljubače

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju pješačkih površina i urbanog mobilijara užeg gradskog jezgra

Odluka o poništenju postupka javne nabavke novog transportnog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji Sjeverne gradske saobraćajnice od raskrsnice Irac do bolnice Kreka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji cestovne opreme na javnim gradskim saobraćajnicama

Odluka o o poništenju postupka javne nabavke radova na održavanju pješačkih površina i urbanog mobilijara užeg gradskog jezgra

Odluka o o poništenju postupka javne nabavke za LOT3.-Nabavka i isporuka peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na održavanju poslovnih prostora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju spomen obilježja po mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1992-1995. godine i 1941-1945. godine na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju poslovnih prostora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla, po LOT-ovima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije administrativnih zgrada i prostorija Grada Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču za nabavku usluga deratizacije na vodotocima, šahtovima oborinske kanalizacije i deponijama smeća uz vodotoke na području Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puteva u mjesnim zajednicama Šićki Brod, Bukinje i Husino

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na održavanju pješačkih površina i urbanog mobilijara užeg gradskog jezgra

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku, isporuku, ugradnju IP komunikacijskog servera-telefonska centrala i WLAN ACCESSPOINT mreže

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluga deratizacije na vodotocima, šahtovima oborinske kanalizacije i deponijama smeća uz vodotoke na području Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa sa životnim namirnicama za potrebe boračke populacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga deratizacije na vodotocima, šahtovima oborinske kanalizacije i deponijama smeća uz vodotoke na području Grada Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na održavanju kompleksa Slana Banja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na održavanju pješačkih površina i urbanog mobilijara užeg gradskog jezgra

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku rasvjetnih tijela

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na redovnom održavanju puteva na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za MS Office

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju prostorija mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja službene web stranice Grada Tuzla i usluga web hosting-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji javne rasvjete u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnog projekta rekonstrukcije objekta DTV ”Partizan”, MZ Kreka u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Glavnog projekta regulacije dijela neregulisanog korita rijeke Soline

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Elaborata o monitoringu trenutnog stanja konstrukcije nadvožnjaka preko Sjeverne gradske saobraćajnice u ulici Trnovac (most Panonika)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na kompleksu gradskog stadiona „Tušanj“ u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji dijela ulice Ahmeta Kobića, MZ Simin Han

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na sanaciji trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju mosta u Ljepunicama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji raskrsnice „Tenis“ u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puta u naselju Kovačica-Trakilovići u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na regulaciji rijeke Jale u Slavinovićima (II faza)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku intervencijskih odijela (jakne i hlače) za vatrogasce

Odluke iz 2018. godine

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na održavanju urbanog mobilijara dječijih igrališta na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku medicinske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama Sjenjak i Solina – Nakon Rešenja URŽ-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku terenskog vozila za potrebe GŠCZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga obuke na temu „Smanjenje rizika od katastrofa i sigurnost djece na području grada Tuzla“

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja licenci za softver i produženje pretplate na tehnologiju MapInfo Professional

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku utovarivača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vatrogasne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama Sjenjak i Solina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju urbanog mobilijara dječijih igrališta na području grada Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za izgradnju autobuskih stajališta na području grada Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača ugovor za nabavku radova na izgradnji sistema odvodnje upotrijebljene i oborinske vode za naselje Krojčica – Autocentar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja Službenog glasnika Grada Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke opreme za funkcionisanje mobilne jedinice za emitovanje TV programa sa terena

Odluka o poništenju postupka javne nabavke polovnog kombi vozila

Odluka o poništenju postupka javne nabavke utovarivača

Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja teretnog motornog vozila-cisterne za prevoz vode

Odluka o izboru najpovljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne opreme i obuće za vatrogasce – LOT1.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku agregata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji platoa heroja NOR-a i pristupne staze na Slanoj Banji u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže u mjesnim zajednicama Sjenjak i Solina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku željeznih ormara otpornih na požar i poplave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluga hotelskog smještaja za potrebe održavanja manifestacije ”Cum Grano Salis”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za vatrogasne opreme

Odluka o poništenju javne nabavke intervencijskih odijela (jakne i hlače) za vatrogasce

Odluka o poništenju javne nabavke radova na izgradnji i proširenju javne rasvjete po mjesnim zajednicama u gradu Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke terenskog vozila za potrebe GŠCZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke zaštitne opreme i obuće za vatrogasce – LOT2.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sirena

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na opremanju i renoviranju objekata Profesionalne vatrogasne jedinice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za sistem radio veze

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku željeznih ormara otpornih na požar i poplave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku poljske kuhinje

Odluka o poništenju postupka javne nabavke polovnog kombi vozila

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova – Regulacija rijeke Jale u Slavinovićima (II faza) u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na opremanju i renoviranju objekata Profesionalne vatrogasne jedinice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puta u naselju Kovačica-Trakilovići u gradu Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom na sanaciji na području grada Tuzla

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga vozila koja budu nabavljena u 2018. godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade studije praćenja slijeganja tla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade projektne dokumentacije za sanaciju padine Rasovac u MZ Tušanj i klizišta u MZ Brčanska Malta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe toplifikacije dijela MZ Brčanska Malta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji službenih i pomoćnih prostorija i njihovih pristupnih dijelova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na hitnim sanacijama klizišta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i pribora za tekuće održavanje objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća i cvijetnih aranžmana

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku usluga izrade Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe toplifiakcije dijela MZ Brčanska Malta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puta u naselju Kovačica – Trakilovići u gradu Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla za LOT – 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe rekonstrukcije i izmještanja ceste za naselje Mandići, MZ Tušanj u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova po Projektu CEB II

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadogradnje kamionskog podvozja sa rezervoarom za vodu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe održavanja međunarodnog festivala umjetnosti mladih Kaleidoskop

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju terena u krugu kompleksa Panonskih jezera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji i proširenju Trga slobode

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju i čišćenju vodotoka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i pribora za održavanje higijene

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva i maziva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova na izgradnji pješačkog mosta preko rijeke Jale na pješačko-biciklističkoj stazi nizvodno od transverzale T8

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku autoguma i akumulatora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla za potrebe izgradnje vodovodnog sistema Gornja Lipnica, I faza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova sanaciji trotoara, pješačkih staza i arhitektonskih barijera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji i održavanju spomen obilježja po mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1992-1995. godine i 1941-1945. godine na području grada Tuzla za 2018. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rekonstrukciji poslovnog prostora u ulici Patriotske lige broj 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za potrebe dokument menagament sistema

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji ceste od raskrsnice “Tenis” prema Memorijalnom kompleksu Slana Banja Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji puteva na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova krečenja službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkih motornih vozila niže klase

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grafičkih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naselju Mihatovići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga deratizacije na vodotocima, šahtovima oborinske kanalizacije i deponijama smeća uz vodotoke na području Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije prostorija administrativnih zgrada i prostorija Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa sa životnim namirnicama za potrebe boračke populacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na redovnom održavanju puteva na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku arhivskih radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na održavanju prostorija mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova u Poslovnoj zoni Kreka- Sjever u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za MS Office

Odluka o izboru – Izvodjenje naknadnih radova na izgradnji akvadukta 7 vrela

Odluka o izboru – Izgradnja mosta preko rijeke Soline u naselju Brdjani

Odluka o izboru – Izrada Glavnog projekta pjesackih semafora na 4 lokacije

Odluka o izboru – Nabavka i ugradnja sprava za igru djece i sprava za vjezbanje

Odluke iz 2017. godine

Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga izvođenja umjetničkog dijela programa za doček Nove godine u gradu Tuzla

Odluka o izboru – Nabavka i ugradnja reflektorske rasvjete u kompleksu stadiona Tusanj

Odluka o izboru – Prosirenje sistema vodosnabdijevanja naselja Kozlovac

Odluka o izboru – Radovi na zastiti od zaobalnih voda rijeke Soline

Odluka o izboru – Sanacija dijela puta sa kanalizacionom mrezom u naselju Krojcica

Odluka o izboru – Toplifikacija dijela MZ Kula

Odluka o izboru – Zavrsetak radova na mostu – pasareli Zlokovac – Stupine

Odluka o izboru – Izrada Elaborata o geološko – geomehaničkim ispitivanjima tla

Odluka o izboru – Nabavka svjetlećih prazničnih ukrasa i dekoracija

Odluka o izboru – Usluge revizije projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku dodatnih radova koji su u vezi sa radovima na adaptaciji sale za sjednice Gradskog vijeća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na opremanju i renoviranju objekata Profesionalne vatrogasne jedinice

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja FINOVA programskog paketa za budžet i finansije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja novonabavljenih vozila

Odluka o poništenju postupka javna nabavke usluga revizije

Odluka o poništenju postupka nabavke radova na rekonstrukciji gradskog poslovnog prostora 25.Maj Kapija-Memorijalni centar Kapija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku geodetskog pribora za geodetski instrument Totalna stanica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izgradnji sistema javne rasvjete u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na saobraćajnici i trotoarima u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na uređenju oborinske kanalizacije u Poslovnoj zoni Kreka-Sjever u Tuzli

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog namještaja za LOT4.

Odluka o izboru – Izgradnja pjesačkog mosta preko rijeke Jale

Odluka o izboru – Radovi na održavanju kompleksa Slana banja

Odluka o izboru – Radovi na proširenju plaže na Panonskom jezeru

Odluka o izboru – Sanacija puteva dva LOT-a

Odluka o izboru – Sanacija puteva vise LOT-ova

Odluka o izboru – Toplifikacija dijela MZ Brcanska Malta

Odluka o izboru – Nabavka i postavljanje tabli sa nazivima ulica

Odluka o poništenju postupka JN – Zaštita od zaobalnih voda rijeke Soline

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču za nabavku radova na hitnim sanacijama klizišta na području grada Tuzla

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom za LOT2. – Nabavka usluga osiguranja zaposlenih

Odluka o izboru nabavku radova na adaptaciji sale za sjednice Gradskog vijeća Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT2 i LOT3 – nabavka sredstava za gašenje požara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku geodetskih instrumenata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i montažu sistema za glasanje i ozvučenje za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju namještaja za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kombi vozila sa opremom za prevoz pasa u inostranstvo

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kombi vozila za potrebe Službe spašavanja Crveni križ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za vježbe i obučavanje pripadnika civilne zaštite

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa sa životnim namirnicama za potrebe boračke populacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku podvozja kamiona (vozila za cisternu)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkih motornih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova krečenja službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na hitnim sanacijama klizišta na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji i održavanju spomen obilježja u mjesnim zajednicama za učesnike rata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji prostorija gradske uprave

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanitetskog vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku traktora sa priključcima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku uređaja za javljanje sa terena za potrebe Službe za informisanje formirane pri JP RTV 7 Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe održavanja manifestacije Književni susreti Cum Grano Salis

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe održavanja međunarodnog festivala mladih Kaleidoskop

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaču za nabavku i ugradnju aktivne mrežne opreme i pribora za potrebe opremanja sale Gradskog vijeća

Odluka o izboru napovoljnijeg ponuđača za LOT1., LOT2. i LOT3. – Nabavka usluga održavanja vozila

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina po inspekcijskom rješenju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke sanitetskog vozila

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT1. – Nabavka sredstava za gašenje požara

Odluka o izboru – Nabavka i ugradnja peći na pelet u mjesnim zajednicama

Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom – Sanacija puteva

Odluka o izboru – Sanacija puteva na području grada Tuzla

Odluka o izmjeni Odluke o izboru – Sanacija puteva na području grada Tuzla

Odluka o poništenju – Sanacija puteva na području grada Tuzla – LOT7

Odluke o izboru – Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica

Odluke o izboru – Toplifikacija naselja Batva

Odluka o poništenju 17.08.- Izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Jale

Odluka o izboru – održavanje i čisćenje vodotoka

Odluka o izboru – Sanacija i rekonstrukcija trotoara

Odluka o izboru i poništenju – nabavka energenata za mjesne zajednice

Odluka o izboru – Izgradnja javne rasvjete u gradu Tuzla LOT 1-3

Odluka o izboru – Izvođenje radova na redovnom održavanju urbanog mobilijara

Odluka o izboru – Nabavka i montaža opreme za automatizaciju naplate i kontrolu ulaza

Odluka o izboru – Sanacija puteva na području grada Tuzla LOT 2-7

Odluka o izboru – Sanacija puteva u MZ Šićki Brod, Bukinje i Husino u gradu Tuzla LOT 1-9

Odluka o izboru – Sprovođenje deratizacije na području grada Tuzla

Odluka o poništenju – izgradnja pješačkog mosta preko rijeke Jale

Odluka o poništenju – LOT 1 – Sanacija dijela ceste u naselju Simin Han

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja vozila i zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga deratizacije, deinfekcije i dezinsekcije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja umjetničkih djela

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radova na adaptaciji i opremanju sale za sastanke u prizemlju glavne administrativne zgrade Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radio-komunikacijske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja Službenog glasnika Grada Tuzla

Odluka o izboru – Izvodjenje radova na odrzavanju objekata mjesnih zajednica u gradu Tuzla

Odluka o izboru – Sanacija ostecenog glavnog distributivnog cjevovoda Stupari – Tuzla

Odluka o izboru Feb-2017 – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzle

Odluke iz 2016. godine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rekonstrukcija dijela ulice Aleja Alije Izetbegovića i dijela ulice ZAVNOBiH-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Rekonstrukcija ulice Vukovarska I, MZ Si Selo u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluge revizije projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Usluge sprovođenja deratizacije na području grada Tuzla u 2016 godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT1 i LOT3 – Nabavku sprava, opreme i uređaja za vršenje vatrogasnih intervencija

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za LOT2. – Nabavka sprava, opreme i uređaja za vršenje vatrogasnih intervencija

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Odrzavanje javne rasvjete na podrucju grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Redovno odrzavanje puteva na podrucju grada Tuzle

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja pjesackog mosta izmedju naselja Zlokovac i Stupine

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja sistema vodosnabdijevanja naselja Gornja Lipnica, I faza

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izrada idejnog rjesenja i Gl. projekta regulacije rijeke Josevice

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Nabavka energenata (uglja i peleta) za potrebe mjesnih zajednica

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Nabavka i ugradnja toplinske podstanice – 2 lota

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Pjesacki most – pregovaracki postupak bez objavljivanja obavj

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Prosirenje i izgradnja javne rasvjete u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Rekonstrukcija trotoara, pjesackih povrsina

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Revizija projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog i kompjuterskog materijala

Odluka o poništenju postupka javne nabavke novogodišnjih paketića za djecu sa posebnim potrebama

Odluka o poništenju postupka javne nabavke radio-komunikacijske opreme

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja ceste u Gornjoj Tuzli pored regulisanog korita rijeke Jale

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja Istocne tribine stadiona Tusanj (I faza)

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Izgradnja JR na dionici pjesacko-biciklisticke staze Sjenjak-Stupine

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Odrzavanje objekata mjesnih zajednica u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljn.ponudjaca – Rekonstrukcija i sanacija puteva na podrucju grada Tuzla (23 LOT-a)

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke – Izgradnja sistema vodosnabdijev. naselja G.Lipnica – I faza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za MS Office 365

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku bravarskih radova u objektu glavne administrativne zgrade Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kancelarijskog namještaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju dijela opreme za tehničku zaštitu objekta glavne administrativne zgrade Grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na sanaciji i održavanju spomen obilježja u mjesnim zajednicama za učesnike rata iz 1992-1995. godine i 1941-1945. godine na području grada Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku licenci za MS Office365

Odluka o izboru – Izgradnja sistema odvodnje upotrebljene i oborinske vode za naselje Krojcica – Autocentar

Odluka o izboru – Izvodjenje radova elektroinstalacija na objektima vodosnabdijevanja Kozlovac

Odluka o izboru – ponovljeni postupak – Izgradnja pjesacko-biciklisticke staze

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga izrade studije praćenje slijeganja tla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vozila

Odluka o izboru – Izgradnja pristupne staze sa platoom sa sjeverne strane pasarele

Odluka o izboru – Izvodjenje sanacionih radova na putevima u MZ Kreka, Dokanj i Lipnica u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Hitne intervencije na vodotocima II. kategorije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Izvodjenje radova na redovnom odrzavanju urbanog mobilijara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija ceste Mramor – Stari Mramor u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija trotoara – I odluka

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija trotoara – II odluka

Odluka o ponistenju postupka JN – Izgradnja pjesacko-biciklisticke staze

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku cvijeća i cvijetnih aranžmana

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i pribora za održavanje higijene

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku materijala i pribora za tekuće održavanje objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja fotokopir i fax aparata

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja računarske opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga štampanja Fotomonografije

Odluka o ponistenju postupka javne nabavke usluga održavanja klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Izgradnja i prosirenje javne rasvjete u gradu Tuzla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Nabavka rasvjetnih tijela za reflektorsku rasvjetu na stadionu Tusanj

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge izrade glavnih projekata rekonstrukcije lokalnih cesta na podrucju grada Tuzla

Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga održavanja klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku zaštitne vatrogasne opreme i radne odjeće i obuće za vatrogasce

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija dijela ulice Aleja Alije Izetbegovica i dijela ulice ZAVNOBiH-a

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Rekonstrukcija ulice Vukovarska I, MZ Si Selo u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge revizije projektne dokumentacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Usluge sprovodjenja deratizacije na podrucju grada Tuzla u 2016 godini

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku autoguma i akumulatota

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva i maziva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku grafičkih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – izgradnja pjesackog mosta izmedju Centralnog gradskog parka i Kompleksa panonskih jezera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – Izrada Glavnog projekta Istocne tribine Gradskog stadiona Tusanj u Tuzli

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudjaca – odrzavanje objekata mjesnih zajednica na podrucju grada Tuzle u 2016 godini

Odluka o izboru najpovoljnijih ponudjaca – izrada elaborata o geomehanickim ispitivanjima tla

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na rušenju i uklanjanju objekata i građevina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku paketa sa životnim namirnicama

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga nadzora nad izvođenjem radova

Odluka o ponistenju (Postupak javne nabavke usluga održavanja vatrogasnih vozila i opreme)

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaca-Usluge ododbravanja kredita

Odluke iz 2015. godine

Odluka o izboru 05-01-23-264-5_15

Odluka o izboru 05-01-23-192-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-201-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-216-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-217-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-260-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-261-1_15

Odluka o izboru 05-01-23-176-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-191-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-199-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-202-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-210-4_15

Odluka o izboru 05-01-23-211-3_15

Odluka o ponistenju 05-01-23-177-2_15

Odluka o ponistenju 05-01-23-197-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-122-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-168-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-170-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-171-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-175-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-188-3_15

Odluka o izboru 05-01-23-103-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-125-4_15

Odluka o izboru 05-01-23-132-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-140-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-141-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-142-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-146-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-147-2_15

Odluka o ponistenju postupka 05-01-23-131-4_15

Odluka o izboru 05-01-23-34-1_15

Odluka o izboru 05-01-23-62-1_15

Odluka o izboru 05-01-23-119-1_15

Odluka o izboru 05-01-23-204-2_14

Odluka o izboru 05-01-23-232-1_14

Odluka o izboru 05-01-23-27-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-54-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-57-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-76-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-83-7_15

Odluka o izboru 05-01-23-102-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-111-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-122-4-KZ_15

Odluka o izboru 05-01-23-123-3_15

Odluka o ponistenju 05-01-23-120-2_15

Odluka o ponistenju 05-01-23-121-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-28-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-38-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-39-2_15

Odluka o izboru 05-01-23-43-3_15

Odluka o izboru(02-05-447-2015)

Odluka o izboru(02-05-449-2015)

Odluka o izboru(02-14-1797-2015)

Odluka o izboru(04-14-2223-2015)

Odluka o izboru(04-14-2225-2015)

Odluka o izboru(04-14-5811-2015)

Odluka o izboru(08-14-1789-2015)

Odluka o izboru(09-14-1023-2015)

Odluka o izboru(10-05-446-2015)

Odluka o izboru(10-41-508)

Odluka o izboru(11-14-184-15)

Odluka o izboru(11-14-285-15

Odluka o izboru(13-14-02-2015)

Odluka o izboru-ponistenju (02-14-2498-2015)

Odluka o ponistenju(10-05-448-2015)