Osnovni elementi ugovora i izmjena ugovora

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma – Nabavka geodetskih plastičnih pantljiki za mjerenje dužina – Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Obrazac praćenja realizacije okvirnog sporazuma-Nabavka usluga održavanja i servisiranja računarske opreme za period 06.05.2021-06.08.2021

Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnih sporazuma – Nabavka usluga revizije projektne dokumentacije za period 10.07.2019.-30.06.2021.

Obrazac praćenja realizacije za period 03.07.2020.-30.06.2021- Autogume i akumulatori- GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije za period 09.10.2020.-30.06.2021 -Nabavka usluga nadzora nad izvođenjem radova-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije za period 15.06.2020.-30.06.2021 -Gorivo i mazivo-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije za period 21.08.2020.-30.06.2021 -Materijali i pribor za tekuće održavanje objekta-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije za period 27.08.2020.-30.06.2021- Održavanje vozila Škoda-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije za period 27.08.2020-30.06.2021- Održavanje ostalih vozila-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za period 01.01. – 30.06.2021. – Služba za opću upravu i zajedničke poslove

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2021.G. – Služba za budžet i finanisje“

Obrazac praćenja realizacije ugovora za II kvartal 2021.g-Služba civilne zaštite

Obrazac praćenja realizacije ugovora-Stručna služba Gradskog vijeća Tuzla

Evidencija praćenja ugovora za period 01.01.-30.06.2021-Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove MZ

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Grad Tuzla – Upravna organiozacija zavod za urbanizam, Period: 01.04-30.06.2021.godine

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  za period 01.01. – 31.03.2021. – Služba za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica

Obrazac praćenja realizacije okvirnog sporazuma-Nabavka usluga održavanja i servisiranja računarske opreme za period 06.02.2021-06.05.2021-Grad Tuzla

Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnih sporazuma – Nabavka usluga održavanja licenci MapInfo – LOT1-28.12.2018. -01.02.2021. – GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnih sporazuma – Nabavka usluga održavanja licenci MapInfo – LOT3-28.12.2018. -29.01.2021. – GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije nabavka autoguma i akumulatora za period 03.07.2020.-31.03.2021. – GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije nabavka goriva i maziva za period 15.06.-31.03.2021. -GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije nabavka usluga održavanja vozila – LOT2 za period 27.08.2020-31.03.2021.- GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije nabavka usluga održavanja vozila -LOT1 za period 27.08.2020.-31.03.2021.-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije nabavke mat. i prib. za tekuće održavanje za period 21.08.2020.-31.03.2021. – GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01.2021. – 31.03.2021. – Služba za budžet i finansije

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvrinog sporazuma za period 01.01.2021. – 31.03.2021. – Služba civilne zaštite

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za usluge štampanja Službenog glasnika Grada Tuzla za period 05.02.-31.03.2021.-Stručna služba Gradskog vijeća Tuzla

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 01.01.2021. – 31.03.2021. – Služba za opću upravu i zajedničke poslove

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za period 01.01.2021. – 31.03.2021. – Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za period 24.06.-31.12.2020. – Grad Tuzla

Obrazac praćenja okvirnog sporazuma za period 01.01.-04.02.2021. -Stručna služba Gradskog vijeća Tuzla

Obrazac praćenja realizacije okvirnog sporazuma-Nabavka usluga odrzavanja i servisiranja računarske opreme za period 06.11.2020-06.02.2021

Obrazac praćenja realizacije okvirnog sporazuma-Nabavka usluga odrzavanja i servisiranja računarske opreme za period 06.11.2020-06.02.2021

Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma za period od 01.10. – 31.12.2020. – Služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove

Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnih sporazuma – Nabavka goriva i maziva za period 15.06.-31.12.2020.-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije ugovora okvirnih sporazuma -Nabavka autoguma i akumulatora za period 03.07.-31.12.2020.-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije usluge održavanja ostalih vozila za period 27.08.-31.12.2020. – GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije usluge održavanja vozila marke Škoda za period 27.08.-31.12.2020. -GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije-Materijal i pribor za tekuće održavanje objekta za period 21.08.-31.12.2020.-GRAD TUZLA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.10.-31.12.2020. – SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.10. – 31.12.2020. – STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2020. – SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2020. – SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 28.12.2018.-30.09.2020 GODINE-GRAD TUZLA – LOT3

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 28.12.2018.-30.09.2020 GODINE-GRAD TUZLA – LOT2

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 28.12.2018.-30.09.2020 GODINE-GRAD TUZLA – LOT1

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 24.06.-30.09.2020 GODINE-GRAD TUZLA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 09.10.-13.11.2020 GODINE-GRAD TUZLA

Obrazac praćenja realizacije okvirnog sporazuma-GRAD TUZLA -Nabavka usluga odrzavanja i servisiranja računarske opreme za period 06.08.2020-06.11.2020

Obrazac praćenja realizacije okvirnog sporazuma-GRAD TUZLA -Nabavka usluga odrzavanja i servisiranja računarske opreme za period 06.08.2020-06.11.2020

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 27.08-30.09.2020 GODINE-GRAD TUZLA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 27.08.2020. – 30.09.2020. – GRAD TUZLA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA /OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 27.08.2020. – 30.09.2020. – GRAD TUZLA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 03.07. – 30.09.2020. – GRAD TUZLA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 15.06. – 30.09.2020. – GRAD TUZLA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD OD 01.01.2020. DO 30.06.2020. – SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.04.2020. DO 30.06.2020. – SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.04.2020. DO 30.06.2020. – SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.04.2020. DO .30.06.2020. – SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.04.2020. – 30.06.2020. – STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.2020. – 30.06.2020. – SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01.-31.03.2020.GGODINE – SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

EVIDENCIJA PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA  01.01.-31.12.2019. – SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MJESNIH ZAJEDNICA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01. – 31.03.2020. – SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.01. – 31.03.2020. – STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA – UO ZAVODA ZA URBANIZAM – Nabavka licenci za software AutoCad i godišnja pretplata

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA ZA PERIOD 01.10.-31.12.2019.G. – SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 01.10. – 31.12.2019. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 01.01. – 31.12.2019. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I ZAJEDNIČKE POSLOVE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 01.10. – 31.12.2019. STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 01.01. – 30.09.2019. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 01.01. – 30.06.2019. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 01.01. – 31.03.2019. SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. SLUŽBA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU, STAMBENE POSLOVE I INTEGRACIJU RASELJENIH LICA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. STRUČNA SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. SLUŽBA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. UO ZAVOD ZA URBANIZAM

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. UO ZAVOD ZA URBANIZAM

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVRINOG SPORAZUMA / 2019. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE, IZGRADNJU I POSLOVE MZ, PERIOD OD 01.01.2019. DO 31.03.2019.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2019. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2018. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE, OBRAZAC BR. 2

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2018. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE, OBRAZAC BR. 1

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA / 2018. SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA SA 20.02.2018.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA / OKVIRNOG SPORAZUMA SA 22.08.2016.

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA OKVIRNOG SPORAZUMA