Objavljen Javni poziv za imenovanje na 3 (tri) upražnjene pozicije članova Zdravstvenog savjeta Grada Tuzle

8. Jula 2024.

Na osnovu člana 66. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 40/10), člana 5. stav (7) Odluke o osnivanju Zdravstenog savjeta Grada Tuzle („Službeni glasnik Grada Tuzle, broj 4/23) i člana 2. Odluke o o načinu provođenja javnog poziva za imenovanje 9 (devet) članova Zdravstvenog savjeta Grada Tuzle i kriterijumima za učešće i izbor kandidata na javnom pozivu (“Službeni glasnik Grada Tuzle”, broj7/23 i 7/24), Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, objavljuje

Javni poziv za imenovanje na 3 (tri) upražnjene pozicije članova Zdravstvenog savjeta Grada Tuzle

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajući obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima: