Grad Tuzla kroz subvencije podržava sanaciju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada

13. Novembra 2023.

Na 16. sjednici kolegija gradonačelnika Tuzle razmatrana je Informacija o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada. Na području Tuzlanskog kantona, upravljanje i održavanje zajedničkih dijelova zgrada regulisano je Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada, kojim je uređeno da su etažni vlasnici suvlasnici na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade koji služe njihovim posebnim dijelovima. Isti Zakon propisuje skup etažnih vlasnika i predstavnika etažnih vlasnika kao ključne organe upravljanja, a poslove upravljanja i održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada etažni vlasnici zgrade povjeravaju pravnom licu ili fizičkom licu-obrtniku koje ima izdato rješenje o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova upravitelja.

Grad Tuzla je, u skladu s kantonalnim Zakonom, donio Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova upravitelja, Uputstvo o načinu promjene upravitelja i Odluku o kućnom redu u stambenim zgradama. Prema podacima iz Registra zgrada i upravitelja, etažni vlasnici su putem izabranih predstavnika zaključili 843 ugovora o upravljanju i održavanju zgrada s pravnim licima: DOO “Tehkomerc” Tuzla, DOO “Bosna-Lift” Tuzla, DOO “Bam-Investtrade” Tuzla i DOO “Vedox nekretnine” Tuzla. Finansiranje održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ostvaruje se kroz mjesečnu naknadu koju etažni vlasnici uplaćuju na poseban račun, a visina naknade propisana je Zakonom.

U cilju unapređenja kolektivnog stanovanja i dodatne podrške u rješavanju problema održavanja zajedničkih dijelova zgrada, Gradsko vijeće Tuzle je, na prijedlog Gradonačelnika, usvojilo Odluku o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada, kojom je, između ostalog, definisano da se sredstva dodjeljuju putem javnog poziva. U skladu s tom Odlukom, etažnim vlasnicima olakšan je proces apliciranja putem upravitelja zgrada. Za dodatnu podršku, Grad Tuzla je dostavio potrebne obrasce na skupovima etažnih vlasnika, čime je olakšana priprema potrebne dokumentacije. Odlukom je propisano da etažni vlasnici koji apliciraju za krov ili stubišni svjetlarnik moraju osigurati najmanje 50% sredstava, dok je za fasadu potrebno osigurati najmanje 30%. Uklanjanje arhitektonskih barijera na stubištima Grad subvencionira u 100% iznosu.

Grad Tuzla je u 2023. godini, izdvojio sredstva u iznosu od 205.000,00 KM za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada, uključujući krovove, fasade, stubišne svjetlarnike i rampe za pristup osobama s umanjenim tjelesnim mogućnostima. Nakon okončanja procedure po javnom pozivu, zaključeno je 25 ugovora o subvencioniranju,  ukupnog iznosa od 204.995,74 KM. Od toga se tri ugovora odnose na uklanjanje arhitektonskih barijera, a njihova ukupna vrijednost iznosila je  95.823,00 KM.

Grad Tuzla i u narednom period planira nastaviti s ovakvim programom, kako bi se unaprijedilo kolektivno stanovanje i podržali etažni vlasnici u rješavanju problema koji proizlaze iz održavanja zajedničkih dijelova zgrada.

Informacija o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada biće upućena na razmatranje i usvajanje Gradskom vijeću Tuzle.

Grad Tuzla