Inicijativa za izmjenu Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima radi usklađivanja nadležnosti inspekcijskog nadzora

16. Novembra 2023.

Na danas održanoj 17. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle razmatrana je inicijativa za donošenje izmjena Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Ovaj zakon, donesen na federalnom nivou, reguliše različite aspekte obrtničke djelatnosti, srodnih djelatnosti i domaće radinosti, te definiše postupke osnivanja, poslovanja, zajedničkog obavljanja i prestanka obavljanja obrta.

Ključna neusklađenost koja je identifikovana odnosi se na nadležnost inspekcijskog nadzora. Iako se postupak osnivanja i vođenja obrta, srodnih djelatnosti i domaće radinosti povjerava gradskim i općinskim organima, inspekcijski nadzor, prema trenutnom zakonu, provode federalne inspekcije. Ova inicijativa usmjerena je da se u tom dijelu Zakon izmijeni, odnosno da se nadležnost pored federalne, omogući i gradskoj/općinskoj inspekciji. Analiza drugih zakona na entitetskom i kantonalnom nivou pokazuje dosljedan pristup u kojem inspekcijski nadzor nad propisima obavljaju nadležne općinske ili gradske inspekcije.

S obzirom na navedeno, inicirano je razmatranje izmjena Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima kako bi se uskladile nadležnosti inspekcijskog nadzora. Predloženo je da se inspekcijski nadzor proširi i na gradske odnosno općinske inspekcije, čime bi se iz objektivnog razloga poboljšala efikasnost inspekcijskog nadzora.  Očekuje se da će inicijativa biti podržana od Gradskog vijeća u cilju unapređenja zakonodavnog okvira.

Grad Tuzla