Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“

15. Aprila 2024.

Grad Tuzla je putem Službe za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavio Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“. Javni poziv je otvoren do 30. aprila 2024. Godine, a Informativni sastanak Dan otvorenih vrata za sve zainteresovane aplikante će biti održan 18.4.2024. godine u prostorijama Gradske uprave Tuzla (sala za sastanke u prizemlju) sa početkom u 12:00 sati.

Kompletan tekst Javnog poziva, sa pripadajućim obrascima, možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu za sufinansiranje manifestacija sa pozicije „Grant za kulturnu manifestaciju – Ljeto u Tuzli“(Datum objave:15.04.2024.)