Obavještenje o Javnom pozivu za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, za oblast poduzetništva i poljoprivrede, za 2024. godinu

8. Jula 2024.

Grad Tuzla putem Službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, obavještava zainteresirane neprofitne organizacije da je dana 8.7.2024. godine, na službenoj internet stranici Grada Tuzle: www.tuzla.ba, objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, namjenski planiranih za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u oblasti poduzetništva i poljoprivrede.

Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objave, tako da je krajnji rok za predaju aplikacija, dana 29.7.2024. godine.   

Detaljne informacije o predmetu Javnog poziva, uslovima, dokumentaciji i načinu prijave na Javni poziv, nalaze se u Smjernicama za aplikante, koje se zajedno sa tekstom Javnog poziva i ostalom dokumentacijom koja se predaje uz prijavu na Javni poziv, mogu preuzeti na službenoj internet stranici Grada Tuzle: www.tuzla.ba  na linku:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2024. godinu, za podršku projekata neprofitnih organizacija po LOD metodologiji, u okviru sredstava Tekućeg granta za finansiranje projekata iz oblasti poduzetništva i Granta organizacijama iz oblasti poljoprivredne proizvodnje (Datum objave:08.07.2024.)

Smjernice za aplikante

Ovim putem obavještavaju se zainteresirani aplikanti da će se informativni sastanak (info dan), u povodu predstavljanja Javnog poziva, održati dana 17.7.2024. godine (srijeda), u 11.00 sati, u Sali za sastanke u prizemlju glavne zgrade Gradske uprave Tuzla.

Tokom informativnog sastanka potencijalni aplikanti će detaljnije biti upoznati sa načinom prijavljivanja i popunjavanja projektne dokumentacije, kriterijima i ostalim pitanjima bitnim za pravilno apliciranje i učešće u Javnom pozivu.

Za sve dodatne informacije potencijalni aplikanti mogu kontaktirati Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem putem telefona: 035/307-380 i 307-387, kao i putem e-maila, na adresama naznačenim u tekstu Javnog poziva i u Smjernicama.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu