Objavljen Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija

11. Jula 2024.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu Grada Tuzle, obavještava zainteresovane građane da je dana 11.07.2024. godine, na službenoj internet stranici Grada Tuzle, objavljen javni oglas o davanju u zakup 5 (pet) gradskih poslovnih prostorija.

Pravo učešća po ovom javnom oglasu imaju sva fizička lica – građani i registrovana pravna i fizička lica.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objave, a objavljen je na službenoj internet stranici Grada Tuzla www.grad.tuzla.ba i u Dnevnim novinama “Večernji list BH”, dana 11.07.2024. godine.

Tekst javnog oglasa nalazi se na sljedećem linku:

Javni oglas o davanju u zakup poslovnih prostorija

Za sve dodatne informacije, zainteresovani građani se mogu obratiti u Službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, putem telefona: 035/307-380 i 035/307-346. 

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu