Objavljen Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih

6. Maja 2024.

Grad Tuzla je putem Službe za boračko-invalidsku zaštitu, stambene poslove i integraciju raseljenih lica objavio Javni oglas za podnošenje prijava za odobravanje novčanih sredstava na ime subvencije kamate za rješavanje stambenog pitanja mladih.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivana na web stranici Grada Tuzle.

Kompletan tekst Javnog oglasa, sa pripadajućim obrascima možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Služba za boračko-invalidsku zaštitu