Objavljen Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“

13. Jula 2023.

Na osnovu člana 4. Pravilnika o načinu raspodjele finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle medijskim subjektima („Službeni glasnik Grada Tuzla“, broj: 5/20) i Programa utroška sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu sa pozicije „Grantovi za medije, broj: 17-330/23 od 7.7.2023. godine, Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu, dana 13.7.2023. godine, objavljuje:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“

Kompletan tekst Javnog poziva kao i pripadajući obrazac možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2023. godinu sa pozicije „Grantovi za medije“