Objavljen Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2021. – 2025. godina

9. Jula 2021.

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju potpisanim između Grada Tuzla i Governance Accountability Project, odredbama Odluke o davanju saglasnosti da se pristupi izradi i donošenju propisa o pretpostavkama, načelima i načinu izrade Programa kapitalnih investicija Općine Tuzla (“Službeni glasnik Općine Tuzla” broj: 4/05), Grad Tuzla objavljuje:

JAVNI POZIV za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2021. – 2025. godina

Kompletan tekst Javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku:

Javni poziv za predaju prijedloga za investiranje za izradu Programa kapitalnih investicija Grada Tuzla za period 2021. – 2025. godina