Očekuju se obilne padavine u subotu, 23. septembra – na snazi je narandžasto upozorenje

22. Septembra 2023.

Iz Službe civilne zaštite Grada Tuzle upozoravaju građane da se, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, za 23.09.2023. godine, očekuju obilne padavine, i na snazi je NARANDŽASTO upozorenje.

S obzirom da ovakve meteorološke pojave mogu biti nepredvidljive, opasne i ugroziti sigurnost građana, neophodno je pratiti upozorenja o meteorološkim pojavama i primjenjivati preporuke za postupanje u takvim slučajevima, kako bi se umanjio rizik od povreda, gubitaka života građana i nastanka potencijalne štete.

Civilna zaštita apeluje da građani u slučaju grmljavinskog i olujnog nevremena provode mjere samozaštite i izbjegavaju:

 • sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom– nikada nemojte stajati ispod visokog drveća na otvorenom prostoru.
 • stajanje pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači,
 • korištenje telefona i mobitela tokom oluje,
 • isključiti sve električne uređaje,
 • izbjegavati osamljena stabla i rub šume,
 • izbjegavati nošenje metalnih predmeta,
 • izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova i dalekovoda,
 • Sklonite se od bilo kakvih visokih objekata (stubova i sl.) i imajte u vidu da je sigurno rastojanje jednako visini objekta,
 • Nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama, a ako ste u grupi držite rastojanje od 5 metara između sebe.

U slučaju da se zateknete u poplavnom području, potrebno je:

 • Ne prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama i potocima;
 • ne dirati električne aparate ako su mokri i ako je voda već doprla do njih isključiti električne i druge instalacije i vodu;
 • pitku vodu i životne namirnice podići na više nivoe kuće ili stana;
 • ako ste u mogućnosti, spriječite prodiranje vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera ili pomozite prilikom uređenja istih (vreće sa pijeskom, zemlja, i dr.).

U slučaju nastanka određene opasnosti  i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati:

 • Operativni centar civilne zaštite – 121.
 • Operativni centar MUP Tuzlanskog kantona -122
 • Vatrogasci – 123
 • Služba hitne medicinske pomoći – 124

Služba civilne zaštite