Održana šesta redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla

17. Novembra 2023.

U prostorijama Gradske uprave Tuzla, u petak, 17.11.2023. godine, održana je šesta redovna sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla, kojom je predsjedavao komandant Gradskog štaba civilne zaštite, Zijad Lugavić. Na sjednici su razmatrane Informacija o organizovanosti, popuni i opremljenosti struktura civilne zaštite Grada Tuzle i Informacija o procjeni štete uzrokovane olujnim nevremenom, jakim vjetrom i kišnim padavinama na području grada Tuzle, u julu 2023.godine.

Opremanje struktura zaštite i spašavanja predstavlja ključnu razvojnu komponentu sistema zaštite i spašavanja

Informacija o organizovanosti, popuni i opremljenosti struktura civilne zaštite Grada Tuzle, uključivala je analizu okvirnih ličnih i materijalnih formacija štabova, jedinica, povjerenika civilne zaštite, te službi zaštite i spašavanja. Grad Tuzla kontinuirano jača kapacitete operativnih snaga i ulaže značajna sredstva za nabavku materijalno tehničkih sredstava i opreme. U proteklih pet godina (2017-2022), Grad Tuzla je investirao ukupno 3.360.489,07 KM u opremanje struktura civilne zaštite. Ovo čini 62,5% ukupno utrošenih sredstava u petnaestogodišnjem periodu (od 2007. do 2022. godine) što ukazuje na visok nivo opremljenosti struktura zaštite i spašavanja, prilagođavajući se raspoloživim sredstvima za ove namjene.

S obzirom na činjenicu da su “Okvirne lične i materijalne formacije štabova, jedinica i povjerenika civilne zaštite i službi zaštite i spašavanja” donesene prije 16 godina, Grad Tuzla je prepoznao  neophodnost donošenja novog dokumenta, te će uputiti nadležnima inicijativu za izmjene, radi usklađivanja sa sadašnjim mjerama, što bi dalo osnovu za utvrđivanje materijalno-tehničkih sredstava i opreme potrebnih za efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti struktura civilne zaštite. Time bi došlo do pravilnog funkcionisanja i unapređenja sistema u skladu sa potrebama i promjenama.

Procjena štete od olujnog nevremena na području grada Tuzle

U cilju informisanja svih članova Gradskog štaba civilne zaštite o posljedicama olujnog nevremena, jakog vjetra i kišnim padavinama na području grada Tuzle, koje je zahvatilo 24 mjesne zajednice u julu 2023. godine, na sjednici je razmatrana Informacija o procjeni štete uzrokovane ovim posljedicama.

Služba civilne zaštite zaprimila je ukupno 115 prijava štete, od kojih je 55 podneseno na prijavnim obrascima (PRŠ-1) u skladu s Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća. Ostale prijave zaprimljene su u Operativnom centru civilne zaštite. Komisija je detaljno razmotrila svaku prijavu i nakon pregleda svakog materijalnog dobra na kojem je nastala šteta, procijenila je ukupnu štetu u iznosu od 212.828,23 KM.

Najpogođenije mjesne zajednice, Kreka, Brčanska Malta i Stari Grad, suočile su se s ozbiljnim posljedicama olujnog nevremena. Šteta je procijenjena u ukupnom iznosu od 94.217,00 KM, što čini 53% u odnosu na ukupno procijenjene štete kod individualnih i etažnih vlasnika. Šteta je nastala djelovanjem olujnog nevremena kod 76 vlasnika individualnih stambenih objekata i 39 etažnih vlasnika. Osim materijalnih dobara na kojima je nastala šteta, procjena uključuje i troškove angažovanja operativnih snaga na sprečavanju nastanka prirodne nesreće. To uključuje rezanje grana i stabala, uklanjanje palih grana i stabala sa objekata i javnih površina, te uklanjanje dijelova krovnih pokrivača i drugih intervencija.

Uzimajući u obzir sve češće ekstremne meteorološke pojave, istaknuta je potreba za prilagođavanjem i izgradnjom otpornosti zajednice na opasnosti koje dolaze s klimatskim promjenama. Ključne mjere na kojima treba raditi su opremanje i osposobljavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja, jačanje svijesti zajednice o opasnostima od katastrofa te osiguravanje finansijskih sredstava kako za provođenje preventivnih mjera, tako i za sanaciju posljedica prirodnih i drugih nesreća.

Grad Tuzla