Poziv za učešće na Javnoj raspravi – Nacrt Odluke o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle

16. Januara 2023.

Na dvadesettrećoj redovnoj sjednici Gradskog vijeća Tuzla, održanoj 12.01.2023. godine, pod tačkom 3. razmatran je i usvojen NACRT ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ORGANIZOVANJA KOMUNALNOG JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA TUZLE, kao i zaključci, a kojim se Nacrt Odluke o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle upućuje se u javnu raspravu u trajanju od 60 dana, te se za provođenje javne raspave zadužuje Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzla.

S tim u vezi, obavještavaju se sva zainteresirana lica da dostave svoje primjedbe i/ili sugestije na Nacrt Odluke o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle mogu dostaviti najkasnije do 20.03.2023. godine na adresu:

Grad Tuzla
Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica
Ul. ZAVNOBiH-a br. 11, 75 000, Tuzla
ili
putem e-mail adresa: melisah@tuzla.ba

NAPOMENA:

Učesnici javne rasprave svoje primjedbe i/ili sugestije, obavezni su dostaviti u pismenoj formi sa obrazloženjem.

Nacrt Odluke o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle, možete preuzeti na sljedećem linku:

Nacrt Odluke o uslovima i načinu organizovanja komunalnog javnog linijskog prijevoza putnika na području grada Tuzle

Program javne rasprave – Nacrt Odluke javni komunalni linijski prijevoz 23_