U Gradskoj upravi Tuzla održana konstituirajuća sjednica Savjetodavnog odbora građana Tuzle

18. Septembra 2023.

Grad Tuzla je osnovao Savjetodavni odbor građana čija svrha je biti partner lokalnoj upravi u procesima koji će unaprijediti javno planiranje, kvalitet pružanja usluga, upravljanje javnim finansijama kroz veći i kontinuiran angažman svih građana u odlučivanju, javnim konsultacijama, anketama, raspravama i drugim javnim skupovima. Podršku pri uspostavi Savjetodavnog odbora pružio je Projekat pomoć lokalnoj uprava (LGAA) koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

U cilju ostvarivanja i unapređenja učešća građana u ovim procesima održana je konstituirajuća sjednica Savjetodavnog odbora građana Tuzle. Ovo tijelo broji sedam članova koji predstavljaju specifične oblasti i interesne skupine kao što su organizacije civilnog društva, udruženja i fondacije koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizovane kategorije, te građane-aktiviste svih starosnih skupina. Članovi su izabrani  na osnovu Javnog poziva za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora provedenog u mjesecu junu o.g..

Gradonačelnik Tuzle, dr.sc. Zijad Lugavić, uputivši pozdravne riječi, zahvalio se članovima na učešću u radu, te kazao: “Savjetodavni odbor građana je tijelo koje će zastupati građanke i građane Tuzle u procesima strateškog planiranja, kao i svakog drugog planiranja poput budžeta i mnogih drugih aktivnosti koje su od značaja za širu društvenu zajednicu. Na ovakav način želimo da imamo predstavnike građana, a članovi su respektabilni predstavnici nevladinog sektora koji iza sebe imaju veliki broj kvalitetnih rezultata, a posebno u segmentu podrška ranjivim grupama građanki i građana, kao što su romska populacija, žene koje su žrtve nasilja, predstavnici mladih, zatim organizacija koje su aktivne u projektima demokratizacije, zagovaranja i zaštite ljudskih prava. Dakle, svi su oni reprezenti građanki i građana grada Tuzle. Drago mi je što smo oformili ovakav savjet, drago mi je da na ovakav način nastojimo da budemo još otvoreniji i još odgovorniji prema svim građankama i građanima i da dobijemo što veći broj inputa o njihovim potrebama, potrebama društva na području grada Tuzle kako bismo na jedan kvalitetan i zajednički način iznašli rješenja i napravili da život na području grada Tuzle bude još bolji i kvalitetniji.”

Grad Tuzla je jedna od odabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave u okviru USAID LGAA projekta. USAID LGAA projekat radi na povećanju učinkovitosti odabranih jedinica lokalne uprave kako bi bolje planirale, upravljale i poboljšale kvalitetu pružanja javnih usluga, podstakle održivi lokalni razvoj i povećale transparentnost i odgovornost prema građanima i poslovnim subjektima što će zauzvrat jačati javno povjerenje i motivirati građane da svoju budućnost grade u BiH.  Jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta je i podrška lokalnim upravama da ostvare dobru saradnju s civilnim društvom i privatnim sektorom putem Savjetodavnog odbora građana. Takvim pristupom se podržava opće uključivanje društva, poboljšava saradnja, povećava transparentnost i otvoreno upravljanje. Između ostalog, USAID LGAA projekat jača kapacitete Savjetodavnih odbora građana, kako bi se kroz primjenu jednostavnih i efikasnih alata unaprijedila kvaliteta pružanja javnih usluga u partnerskim JLS.

Grad Tuzla