U Tuzli održana radionica “Unapređenje upravljanja imovinom u partnerskim jedinicama lokalne samouprave”

24. Maja 2023.

U sklopu projekta “Pomoć lokalnoj upravi u Bosni i Hercegovini”, koji finansira USAID, s ciljem unapređenja usluga, poboljšanju kvaliteta života, transparentnosti i odgovornosti prema građanima, danas je u Tuzli održana radionica “Unapređenje upravljanja imovinom u partnerskim jedinicama lokalne samouprave”. Radionica je organizovana za predstavnike tri jedinice lokalne samopuprave, učesnice u realizaciji projekta,  a to su Lopare, Gradačac i Tuzla.

Grad Tuzla je, prepoznajući važnost ovog projekta za ukupni socio-ekonomski razvoj lokalne zajednice, blagovremeno aplicirao i odabran je za učešće  u Projektu, kao jedna od 30 jedinica lokalne samouprave iz cijele BiH. Time je Grad Tuzla potvrdio svoju opredijeljenost ka zajedničkom cilju povećanja angažmana jedinica lokalne uprave Bosne i Hercegovine u društveno-ekonomskom razvoju u cilju daljeg razvoja Bosne i Hercegovine i promoviranja efikasnih, transparentnih i odgovornih institucija vlasti sa snažnim civilnim društvom i multietničkim, tolerantnim društvom.

„Zahvaljujemo Vladi SAD-a i USAID-u na pruženoj mogućnosti da budemo partneri u dostizanju naših ciljeva koji se tiču unapređenja efikasnosti i transparentnosti javne uprave, unapređenja kvaliteta života, rada i investiranja u našem gradu. Podrška lokalnim zajednicama  kroz implementaciju ovakvih projekata posebno je važna, jer projekti na lokalnom nivou imaju direktan uticaj na građanke i građane koji žive u tim zajednicama tako što unapređuju njihove životne uslove.  Upravljanje imovinom je jedna od aktivnosti koja je veoma značajna za jedinice lokalne samouprave, posebno za evidentiranje imovine, jer će se ubrzati proces dobijanja informacija.  Projekat je veoma dobar i trajat će do 2027. godine, te će ojačati kapacitete jedinica lokalne samouprave za pružanje transparentnih, odgovornih i kvalitetnih javnih usluga”, izjavio  je gradonačelnik Tuzle, Zijad Lugavić, tokom sastanka.

Projekat će pružati višegodišnju tehničku pomoć i razvijati kapacitete s cilјem podrške partnerskim JLS da bolјe planiraju, upravlјaju i pobolјšaju kvalitet usluga javne uprave, podstaknu održivi lokalni razvoj, te povećaju transparentnost i odgovornost građana i poslovnih subjekata.

Grad Tuzla