Utvrđen prijedlog Akcionog plana za Rome i Romkinje: Fokus na unapređenju kvaliteta života i inkluziji

16. Novembra 2023.

Na 17. sjednici Kolegija gradonačelnika Tuzle danas je razmatran prijedlog Akcionog plana za Rome i Romkinje za period 2023-2026. Ovaj planski dokument, izrađen u sklopu ROMACTED II programa, finansiran od strane Evropske Unije i Vijeća Evrope, posvećen je cjelovitom pristupu rješavanju problema romske zajednice u Tuzli.

Romi su najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, a prema podacima iz Akcionog plana za društvenu inkluziju Roma i Romkinja BiH za period 2021-2025, najveći broj Roma živi upravo u Tuzli, prema procjenama čak između 4.000 i 5.000. Da bi se poboljšao njihov položaj, Grad Tuzla je već proveo Akcioni plan za period 2018-2021, koji je ostvario značajan napredak u oblastima poput zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstva, i obrazovanja. U području zdravstvene i socijalne zaštite, Grad Tuzla je uložio napore kako bi 95% romskih porodica imalo zdravstveno osiguranje, a provedeno je i mapiranje socijalnog stanja romskih domaćinstava.

Kroz implementaciju prethodnog Akcionog plana, postignuti su rezultati kao što su osnaživanje romske zajednice u lokalnim komisijama, poboljšanje stambenih uslova kroz razne projekte, i podrška zapošljavanju kroz obuke i radionice. Također, veliki naglasak stavljen je na obrazovanje, s obezbjeđenjem školskog pribora i stipendija za romske učenike.

Ovaj strateški dokument ima za cilj unapređenje položaja i uključenosti Roma i Romkinja u društvene tokove, a predviđa se uključivanje velikog broja gradskih i kantonalnih institucija i ustanova  u njegovu provedbu. Kontinuirano praćenje i usklađivanje s operativnim planom godišnje omogućit će efikasnu implementaciju mjera i aktivnosti, uz poštovanje ustavnih nadležnosti i odgovornosti institucija. Ovaj dugoročni strateški pristup odražava posvećenost Grada Tuzle poboljšanju kvaliteta života i inkluzije Roma i Romkinja u lokalnu zajednicu.

Prijedlog Akcionog plana za period 2023-2026, usklađen je s Akcionim planom za društvenu inkluziju Roma i Romkinja za period 2021-2025 na državnom nivou, a biće upućen u dalju proceduru na narednu sjednicu Gradskog vijeća Tuzle.

Grad Tuzla